Fel rhan o’n rôl fel Cydlynydd Cenedlaethol yr Agenda Ewropeaidd dros Ddysgu Gydol Oes, fe wnaethom gynnal gwaith i ddynodi’r sgiliau a nodweddion mae cyflogwyr yn edrych amdanynt wrth recriwtio person ifanc. Drwy’r prosiect Pobl Ifanc a Sgiliau Cyflogadwyedd, cafodd 30 o bobl eu hyfforddi a’u cefnogi i gynnal cyfweliadau ymchwil gyda 31 o gyflogwyr, yn cynnwys Asda, Canolfan Mileniwm Cymru, Clwb Pêl-droed Glasgow Rangers, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Gwasanaeth Tân ac Achub Manceinion Fwyaf. Arweiniodd y prosiect at ganlyniadau cadarnhaol i’r bobl ifanc a chyflogwyr a gymerodd ran, yn ogystal â’n tri phartner: ACT Training, Southway Housing Trust a thîm Partneriaeth Cyflogaeth a Sgiliau Cyngor Dinas Glasgow.

Yn dilyn y gwaith yma, fe wnaethom ddatblygu gwefan ymatebol a ariannwyd gan BIS ar gyfer pobl ifanc a darparwyr sy’n cyflwyno hyfforddiant cyflogadwyedd gyda phobl ifanc. Mae What Employers Want (safle NIACE Lloegr) yn cynnwys canfyddiadau ac adnoddau Pobl Ifanc a Chyflogadwyedd, yn ogystal ag adnoddau newydd yn cynnwys chwe ffilm o gyflogwyr yn siarad am yr hyn yr edrychant amdano mewn ymgeiswyr am swyddi. Y cyflogwyr sy’n cyfrannu yw Banc Barclays, Topps Tiles Plc, Spirit Pub Company, Sureline Communications Ltd a Manchester Digital Laboratory.

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus yn y maes hwn, rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda dau sefydliad yng Ngogledd Iwerddon i hyfforddi a chefnogi 20 o bobl ifanc i gynnal cyfweliadau ymchwil gyda chyflogwyr. Dangosir y gwaith mewn Fforymau Effaith cenedlaethol a seminar ar gyfer gwneuthurwyr polisi o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop i drafod y canfyddiadau a’r camau gweithredu.