Mae cynyddu diweithdra yn hollbwysig i’r economi ac rydym yn gweithio tuag at adeiladu modelau gwasanaeth integredig i gefnogi mwy o bobl yn ôl i’r gwaith. Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi’r rhai mewn tai cymdeithasol a phobl ddi-waith hirdymor, megis rhai sy’n hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, yn ogystal â sicrhau fod grwpiau dan anfantais yn cael mynediad i gyfleoedd fel Prentisiaethau.