Mynegai Cyfle Ieuenctid Cymru

Defnyddiwch y map rhyngweithiol hwn i ymchwilio'r Mynegai Cyfle Ieuenctid.

Mae'r Mynegai yn rhoi mesur cymharol o addysg a chyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ym mhob un o awdurdodau addysg lleol Cymru. Mae'r sgôr ar gyfer pob ardal yn dangos sut mae ei pherfformiad yn cymharu gyda'r ardal sy'n perfformio orau; po uchaf y sgôr, y gorau y perfformiad. Cyflwynir canlyniadau fel map gwres, gyda lliwiau tywyllach yn cynrychioli sgorau uchel.

  • Prentisiaethau: Mae prentisiaethau'n dechrau fel cyfran o rai 16-24 oed mewn ardal leol.
  • Cap 9. Cyfartaledd naw TGAU uchaf, neu nifer gyfwerth o gymwysterau ar gyfer pob dysgwr yn y cohort, yn cynnwys gofynion pwnc penodol Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
  • Cyfraddau cyflogaeth rhai 23-28 oed.
  • Addysg uwch. Pob myfyriwr is-raddedig sydd wedi ymrestru mewn Addysg Uwch o ardal awdurdod lleol (cartref), fel canran o'r rhai 16-64 oed heb gymhwyster addysg uwch yn yr ardal leol.
  • Lefel 3. Y gyfran o rai 16-19 oed yn byw yn yr ardal leol gyda chymwysterau lefel 3 neu uwch.
  • Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. Ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 yng Nghymru y gwyddom nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
  • Tangyflogaeth Net. Y mesur hwn yw'r cydbwysedd rhwng nifer y bobl ifanc sydd eisiau gweithio mwy o oriau a'r nifer sydd eisiau gweithio llai o oriau.
  • Y sgôr cyfartalog ar draws pob mynegai. Mae'n rhoi mesur cyffredinol cymharol o'r cyfleoedd addysg a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc yn byw ym mhob ardal leol.

Defnyddiwch y bar offer i rannu, lawrlwytho neu ailosod y map. I gymharu safle perfformiad ardaloedd lleol ar gyfer pob mynegai, gweler ein tablau rhyngweithiol a drefnwyd yn ôl awdurdod addysg lleol ac yn ôl rhanbarth.