Mae sgiliau Saesneg a mathemateg yn hollbwysig i bobl lwyddo yn y gwaith a hefyd yn eu bywydau yn ehangach. Fodd bynnag, cafodd pryderon eu mynegi ers cryn amser am sgiliau llythrennedd a rhifedd yr oedolion ymhlith y boblogaeth yn y Deyrnas Unedig. Dangosodd yr Arolwg Rhyngwladol o Sgiliau Oedolion (PIAAC) diweddar fod 16.4% o oedolion (5.8 miliwn yn Lloegr yn sgorio ar y lefel isaf o hyfedredd mewn llythrennedd (dan Lefel 1) a bod 24.1% o oedolion (8.5 miliwn) â sgôr yr un lefel mewn rhifedd. Dyna pam fod ein Maniffesto ar gyfer Etholiadau’r Deyrnas Unedig yn galw am hawl parhaus i ddysgu am ddim ar gyfer Saesneg a mathemateg, yn cynnwys TGAU/Sgiliau Gwaith Lefel 2, i sicrhau fod oedolion sy’n manteisio leiaf ar addysg ddechreuol yn cael mynediad i ddysgu ansawdd uchel sy’n diwallu ein hanghenion.

Porwch ein adnoddau helaeth ar Saesneg, yn cynnwys Quick Reads, ein Hymchwiliad i Lythrennedd Oedolion  ac ymchwil i  ddarpariaeth Saesneg a mathemateg mewn carchardai. (Safle NIACE Lloegr)

Porwch ein hadnoddau helaeth ar fathemateg, yn cynnwys Ap Maths Everywhere  , ein Hymchwiliad ar Ddysgu Rhifedd Oedolion  a Lleisiau Oedolion sy’n Ddysgwyr Mathemateg. (Safle NIACE Lloegr).