Mae tua 900,000 o bobl yn Lloegr a Chymru ‘heb hyfrededd’ mewn Saesneg, yn ôl cyfrifiad 2011. Gall oedolion gyda sgiliau Saesneg gwael ei chael yn anodd cael mynediad i addysg, canfod gwaith, cymryd rhan yn eu cymunedau neu gefnogi addysg eu plant.

Ein gweledigaeth yw fod pob oedolyn a allai fanteisio ar hynny yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn dysgu ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill). Drwy ein gwaith cyfredol gwelwn dystiolaeth o botensial ESOL i gael effaith gadarnhaol ar fywyd oedolion yn nhermau iechyd, cyflogaeth, addysg a chyfranogiad mewn cymunedau a bywyd bob dydd.

Rydym yn gweithio i wella buddsoddiad mewn ESOL ar gyfer mynediad i ddarpariaeth ansawdd uchel a phriodol sy’n grymuso unigolion i gymryd mwy o reolaeth o’u bywydau ac yn helpu i ostwng costau a gwastraff mewn gwasanaethau cyhoeddus eraill. I gyflawni hyn rydym yn dylanwadu ar bolisi i sicrhau cyfleoedd dysgu mwy integredig, cydlynol ac effeithlon mewn ESOL a datblygu arfer effeithlon wrth gyflwyno ESOL, gan ganolbwyntio ar ddulliau gweithredu sy’n sicrhau dilyniant a chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer y bobl fwyaf difreintiedig.

Adnoddau, erthyglau a ffilmiau cysylltiedig:

Polisi Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) yng Nghymru – Llywodraeth Cynulliad Cymru

Deunyddiau Dinasyddiaeth NIACE ar gyfer Dysgwyr ESOL Rhan 1Rhan 2

ESOL yng Nghymru: Dysgu oddi wrth y Sector Gwirfoddol

Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio gyda phobl o gymunedau du a lleiafrif ethnig mewn addysg oedolion

Sut y gall addysg oresgyn gwleidyddiaeth wenwynig mewnfudo (Safle NIACE Lloegr)

Sgwrs hanfodol y dylai pawb ymuno ynddi (Safle NIACE Lloegr)

ESOL ONline – Grŵp a enillodd wobr yn Wythnnos Addysg Oedolion 2016