Ymgyrchwn dros fuddion personol, cymdeithasol ac economaidd addysg gydol oes. Dengys ein hymchwil fod diffyg cydraddoldeb sylweddol ymhlith pwy sy’n cymryd rhan mewn dysgu, ac mae ein gwaith yn anelu at fynd i’r afael â hynny drwy rymuso unigolion o grwpiau a dangynrychiolir i gymryd rheolaeth o’u bywydau a gwireddu eu potensial