Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru eleni.

Bydd y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau yn asesu’r ddau ddegawd diwethaf ac yn edrych ymlaen at heriau’r ugain mlynedd nesaf. Bydd yn ystyried beth arall sydd angen i ni wneud i baratoi pobl ifanc ar gyfer y newidiadau cyflym ym myd gwaith, sut y gallwn adeiladu grisiau i helpu pobl symud allan o dâl isel a beth yw’r heriau na chafodd eu datrys yn y farchnad lafur ar ôl dau ddegawd o ddatganoli. Bydd yn edrych ar y dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ac yn cynnig dirnadaeth a dysgu i helpu darparwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr i wella sut maent yn gweithio.

Cliciwch yma i weld y rhaglen lawn

Dyddiad:
Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018

Lleoliad:
Stadiwm Dinas Caerdydd

Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ

Ffi:
Sector Cyhoeddus/Preifat:  £195
Sector Gwirfoddol/Cymunedol:  £100

Disgownt deryn cynnar ar gael tan 1 Hydref:
Sector Cyhoeddus/Preifat:  £175
Sector Gwirfoddol/Cymunedol:  £80

I archebu lle ar y digwyddiad hwn, cliciwch yma.

Mae pecynnau noddi ac arddangos ar gael. Cysylltwch â Wendy Ellaway-Lock