Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cydlynu’r Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin) fel rhan o’r ymgyrch Gŵyl Ddysgu drwy gydol mis Mai a Mehefin; a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r Ŵyl yn gyfle i unigolion a chymunedau ddysgu rhywbeth newydd ac ennill sgiliau newydd. Felly, p’un ai ydych eisoes wrth eich bodd yn dysgu, yr hoffech roi cynnig ar ddysgu rhywbeth newydd neu eisiau datblygu eich sgiliau ar gyfer cynnydd gyrfa, gallwch CHI fod yn rhan o’r  Ŵyl. Mae nifer o wahanol fathau o ddigwyddiad megis sesiynau blasu, dyddiau agored, cyrsiau byr, gweithgareddau allgymorth lleol a llawer mwy!

Defnyddiwch ein Calendr Digwyddiadau islaw i chwilio am ddigwyddiadau addysg oedolion AM DDIM ledled Cymru!

Digwyddiad Dathlu Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr PAVS

Dyddiad: 07/06/2017 10:30 - 16:00
Math: Gwirfoddoli
Sir: Sir Benfro

Dewch i’n helpu i ddathlu Gwirfoddoli a chyfraniad Gwirfoddolwyr yn Sir Benfro. Mae Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr yn ddathliad cenedlaethol o wirfoddolwyr a gwirfoddoli a gynhelir eleni rhwng 1-7 Mehefin. Mae gan yr Wythnos Wirfoddolwyr ran enfawr

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Agored

Dyddiad: 24/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored

Dewch i ymweld â Grwp Colegau NPTC i ganfod beth sydd at gael ac ymrestru ar un o’n cyrsiau rhan-amser. Cynhelir at 24 Mehefin rhwng 10am-2pm yng Ngholegau Castell Nedd, Afan, Aberhonddu a’r Drenewydd.

Mwy o wybodaeth

Barddoniaeth Blacowt gyda Beirdd ary y Bryn

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 23/06/2017 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Abertawe

Ni yw’r Beirdd at y Bryn a’n nod yw trawsnewid bywydau pobl drwy farddoniaeth. Byddwn yn arwain 5 gweithdy yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion 19-23 Mehefin mewn nifer o leoliadau o amgylch Abertawe a bydd

Mwy o wybodaeth

Clwb Dewis yn Abertyleri

Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 23/06/2017 16:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Balenau Gwent

Mae Clybiau Dewis yn cefnogi cleientiaid i chwilio am swydd, mynd ar-lein i chwilio am swydd, ffurflenni cais, ffurflenni cais ar-lein, cofrestru gyda gwefannau recriwtio. Cânt eu rhedeg at foreau Mawrth rhwng 9.30 – 12.30, drwy’r dydd at

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Dewch draw i Lyfrgell Trecelyn rhwng 10:00 a 13:00 dydd Gwener 23 Mehefin i siarad gyda’n harbenigwyr at bopeth yn ymwneud â thechnoleg gwybodaeth. Ar goll gyda’ch llechen? Yn ffwndro gyda’ch ffôn symudol? Dewch â hi

Mwy o wybodaeth

Sylfeini Adeiladu Gwefan

Dyddiad: 19/05/2017 18:00 - 19:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Yn ystod y gweithdy hwn, bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn dysgu am sylfeini adeiladu gwefan. Daw Tramshed Tech â swyddog gwefannau at gyfer ymchwilio pwysigrwydd cael gwefan ddiddorol fel canolbwynt canolog at gyfer busnes.

Mwy o wybodaeth

Addysg Oedolion lawr ar lan y môr

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 18:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Ceredigion

Dewch draw a chael gwybodaeth am Addysg Oedolion yng Ngheredigion a rhoi cynnig at rai gweithgareddau Arddangosiad Mosaic Darlunio inc a resist a ysbrydolwyd gan y traeth Gwyddoniaeth Fforensig Defnyddio apiau Iechyd at eich ffôn neu

Mwy o wybodaeth

Dosbarthiadau Dawns ar gyfer Oedolion (16)+

Dyddiad: 19/06/2017 08:00 - 25/06/2017 21:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Dosbarthiadau Dawns at gyfer oedolion yn Dawns Rubicon, Stryd Nora, Adamsdown, Caerdydd CF24 1ND Dydd Llun Dawns at gyfer Oedolion Anabl 1:15-2:15 £33.00 y tymor Barre Concept 6:00-7:00 £5.50 y sesiwn Dydd Mawrth Dawns i Oedolion Anabl

Mwy o wybodaeth

Dysgu ychydig, chwerthin llawer

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerdydd

Addysg Oedolion gydag ystod o sesiynau blasu addysgol megis crefftau, peintio wynebau, addurno teisennau, cymorth cyntaf. Bydd ystod o ddarparwyr addysg yn bresennol ar y dydd a gall dysgwyr ymrestru at gyfer dosbarthiadau addysg gymunedol yn

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sir: Torfaen

Sesiwn hamddenol a chyfeillgar i’ch helpou i ddechrau arni yn defnyddio gliniadur, llechen, ffôn clyfar neu e-ddarllenydd. Gallwch ddysgu sut i bori’r rhyngrwyd, anfon e-byst, siopa r -lein yn ddiogel a llawer mwy. At agor I ddechreuwyr llwyr

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sir: Torfaen

Sesiwn hamddenol a chyfeillgar a gaiff ei rhedeg gan staff llyfrgell i’ch helpu ddechrau arni yn defnyddio gliniadur, llechen, ffôn clyfar neu e-ddarllenydd. Gallwch ddysgu sut i bori’r rhyngrwyd, anfon e-byst, siopa’n ddiogel at-lein a llawer mwy.

Mwy o wybodaeth

Bod yn Gaeth i Gyffuriau a/neu Alcohol: Achosion, Effeithiau, Adferiad

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 04:15
Math: Gwaith a Gyrfa

Bydd y cwrs un-dydd hwn yn defnyddio’r ymchwil ddiweddaraf i ymchwilio mater cymhleth bod yn gaeth i gyffuriau neu i alcohol. Bydd y cwrs yn edrych ar y ffactorau ffisiolegol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol yn gysylltiedig gyda datblygiad dibyniaeth i gyffuriau

Mwy o wybodaeth

Delio gyda Diod – ‘Oedolion a Phroblemau Alcohol’

Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 04:15
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Conwy

Mae’r cwrs un-dydd hwn yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r materion yn ymwneud â phroblemau alcohol ymysg oedolion. Mae’r cwrs yn edrych at effaith alcohol ar iechyd corfforol a meddwl yn ogystal ag edrych ar y materion

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Iaith am ddim yn y Fenni

Dyddiad: 21/06/2017 17:00 - 20:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Fynwy

Dewch draw a rhoi cynnig at ein detholiad gwych o gyrsiau iaith 5.30-6.30pm – Ffrangeg i Ddechreuwyr 6-7pm – Sbaeneg i Ddechreuwyr 7-8pm – Eidaleg i Ddechreuwyr Dewch draw, cwrdd â’r staff a rhoi cynnig at unrhyw beth sy’n

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Celf a Chrefft am ddim yn y Fenni

Dyddiad: 21/06/2017 17:00 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dewch draw a rhoi cynnig at ein detholiad gwych o gyrsiau. 5-6pm – Cyflwyniad i Ddyfrlliw 6-7pm – Cyflwyniad i Beintio Acrylig 6-7pm – Potiau Decoupage (Dylunio Mewnol) 7-8pm – Darlunio i Ddechreuwyr (Dylunio Mewnol) Dewch draw, cwrdd â’r

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu am ddim yn y Fenni

Dyddiad: 21/06/2017 17:00 - 20:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Fynwy

Sesiynau Blasu am ddim yn y Fenni gyda Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy. Dewch draw a rhoi cynnig ar ein detholiad gwych o gyrsiau. Sesiynau Blasu Celf a Chrefft 5-6pm – Cyflwyniad I Ddyfrlliw 6-7pm 

Mwy o wybodaeth

Dosbarth Cyfrifiaduron Sylfaenol

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sir: Caerffili

Dosbarth cyfrifiaduron addas ar gyfer pob dechreuwr. Dewch draw a chael golwg ar yr hyn y gallech ei ddysgu.

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol – Help gyda Chyfrifiaduron

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sir: Caerffili

Ffwndro gyda’ch ffôn clyfar? Cael eich llethu gan eich llechen? Dewch i gwrdd â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau gyda chyfrifiaduron personol! Dewch â’ch dyfais eich hun neu ddefnyddio

Mwy o wybodaeth

Dysgu Darllen, Darllen i Ddysgu

Dyddiad: 13/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Caerffili
Mwy o wybodaeth

Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Caerffili

Dewch i ddysgu sut i wella eich sgiliau cyflogadwyedd drwy gyfrwng Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, i gyd am ddim drwy Goleg y Cymoedd.

Mwy o wybodaeth

Clwb Hanes Teulu

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerffili

Dewch draw a dysgu am eich hanes teulu gyda’n grwp cyfeillgar ac anffurfiol, ar agor i aelodau newydd. Defnyddiwch ein mynediad am ddim I Ancestry a Find My Past.

Mwy o wybodaeth

Nid dim ond rhywbeth i’r plant yw Lego!

Dyddiad: 21/06/2017 15:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad awr o hyd at ddefnyddio LEGO Education WeDo2.0, sy’n seiliedig at addysg STEM, yn defnyddio mecanwaith, rhaglennu ac adeiladu LEGO. Caiff dysgwyr eu herio i adeiladu prosiect yn defnyddio’r blociau

Mwy o wybodaeth

Clwb Dewis Abertyleri

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 22/06/2017 16:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Balenau Gwent

Cefnogaeth at gyfer y rhai sy’n edrych am gyflogaeth yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, sgiliau ysgrifennu CV, cofrestru gyda Universal Jobmatch a gwefannau recriwtio. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth i’ch galluogi i chwilio’n

Mwy o wybodaeth

Sgiliau i Bawb

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Merthyr Tudful

Mae ein digwyddiad Sgiliau i Bawb yn ddiwrnod agored i bawb 16+ oed. Bydd y rhai sy’n mynychu yn dysgu am ein sefydliad ac yn cael cipolwg ar sut mae sefydliad elusennol yn gweithredu. Rydym hefyd yn

Mwy o wybodaeth

Gwyl Ddysgu Cil-y-coed

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dewch draw a chwrdd â staff a thiwtoriaid Dysgu yn y Gymuned a dysgu sgil newydd. Sesiynau blasu am ddim yn cynnwys Celf Dyfrlliw, Sut i ddefnyddio Ffôn Clyfar neu Ipad, Sbaeneg Gwyliau, Darlunio gyda Phastelau, Sut i

Mwy o wybodaeth

Arddangosfa Gwirfoddolwyr: Gwirfoddolwyr Cadwraeth Ataliol

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion – felly dewch draw i gael sgwrs gyda’n staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt ddangos eu sgiliau cadwraeth a chrefftau. Heddiw bydd y tîm Gwirfoddolwyr Cadwraeth Ataliol yn dangos eu gwaith. Anelwyd y digwyddiad

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu Cas-gwent

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Rydym yn cynnal cwrs blasu am ddim at gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu hobi newydd neu wella eu sgiliau gwaith. Mae croeso i bob lefel ac oedran ddysgu mewn awyrgylch hwyliog. Cyrsiau’n cynnwys Peintio

Mwy o wybodaeth

Arddangosfa Gwirfoddolwyr: Gwirfoddolwyr Clwb Crefftau

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion – felly pam na ddewch draw a sgwrsio gyda’n staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt ddangos eu sgiliau cadwraeth a chrefftau? Heddiw bydd tîm Gwirfoddolwyr Clwb Crefftau yn arddangos eu gwaith. Anelwyd y

Mwy o wybodaeth

Arddangosfa Gwirfoddolwyr: Gwirfoddolwyr Cadwraeth Ataliol

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion – felly dewch draw i gael sgwrs gyda’n staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt ddangos eu sgiliau cadwraeth a chrefftau. Heddiw bydd y tîm Gwirfoddolwyr Cadwraeth Ataliol yn dangos eu gwaith. Anelwyd y digwyddiad

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefftau: Matiau Clytiau

Dyddiad: 22/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion felly pam na ddewch draw a rhoi cynnig at sgil newydd yn un o’n sesiynau blasu crefftau galw heibio? Gwneud Matiau Clytiau yw sesiwn heddiw. Anelwyd y sesiwn at oedolion sydd â

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefftau: Potiau Troell

Dyddiad: 23/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion felly pam na ddewch draw a rhoi cynnig at sgil newydd yn un o’n sesiynau blasu crefftau? Sesiwn heddiw yw Gwneud Potiau Troell. Anelwyd y sesiwn at oedolion sydd â diddordeb mewn

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefftau: Gwaith Copr Addurnol

Dyddiad: 21/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion felly pam na ddewch draw a rhoi cynnig at sgil newydd yn un o’n sesiynau blasu crefftau? Sesiwn heddiw yw Gwaith Copr Addurnol. Anelwyd y sesiwn at oedolion sydd â diddordeb mewn

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefftau: Gwehyddu Helyg

Dyddiad: 20/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion felly pam na ddewch draw a rhoi cynnig at sgil newydd yn un o’n sesiynau blasu crefftau? Sesiwn heddiw yw Gwehyddu Helyg. Anelwyd y sesiwn at oedolion sydd â diddordeb mewn dysgu

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefftau: Matiau Clytiau

Dyddiad: 19/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion felly pam na ddewch draw a rhoi cynnig at sgil newydd yn un o’n sesiynau blasu crefftau? Sesiwn heddiw yw gwneud Matiau Clytiau.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Argraffu Leino

Dyddiad: 24/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Merthyr Tudful

Un o dri sesiwn blasu Argraffu Leino at gyfer oedolion dan arweiniad yr artist lleol Ceri Lineham. Bydd y gweithdai yn sesiynau ymarferol, dwylo ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Argraffu Leino

Dyddiad: 19/06/2017 18:00 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Merthyr Tudful

Un o dri sesiwn blasu Argraffu Leino at gyfer oedolion dan arweiniad yr artist lleol Ceri Lineham. Bydd y gweithdai yn sesiynau ymarferol, dwylo ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Argraffu Leino

Dyddiad: 21/06/2017 16:00 - 18:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Merthyr Tudful

Un o dri sesiwn blasu Argraffu Leino at gyfer oedolion dan arweiniad yr artist lleol Ceri Lineham. Bydd y gweithdai yn sesiynau ymarferol, dwylo ymlaen.

Mwy o wybodaeth

Blasu Blasus

Dyddiad: 12/05/2017 13:00 - 18:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Bro Morgannwg

Cyfle i bawb ddysgu sgiliau newydd a geiriau Cymraeg. Bydd taith Saesneg o amgylch yr Ardd Ffisig ac wedyn yn Gymraeg. Dewch i ddeall sut y defnyddiwyd planhigion fel meddyginiaeth yn y gorffennol. Bydd cyfle i blannu hadau a

Mwy o wybodaeth

At sylw’r holl Grefftwyr!

Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Beth all y llyfrgell ei wneud i chi…

Mwy o wybodaeth

Dysgu i Yrru yn y Llyfrgell

Dyddiad: 20/06/2017 17:30 - 19:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Rhowch gynnig ar ein meddalwedd Driving Test Pro am ddim i baratoi ar gyfer y Prawf Theori a phasio ar eich cynnig cyntaf.

Mwy o wybodaeth

Gwnewch yn siŵr fod eich ffeithiau yn gywir

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Defnyddiwch ein hadnoddau i gael y marciau gorau! Dysgwch sut i ddefnyddio Britannica ar-lein ac Access to Research am ddim yn y llyfrgell.

Mwy o wybodaeth

Gwnewch yn siŵr fod eich ffeithiau yn gywir

Dyddiad: 19/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Defnyddiwch ein hadnoddau i gael y marciau gorau! Dysgwch sut i ddefnyddio Britannica ar-lein ac Access to Research am ddim yn y llyfrgell.

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 24/06/2017 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 20/06/2017 13:30 - 14:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 21/06/2017 14:00 - 15:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 19/06/2017 15:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth

Canolfan Dysgu Gweithredol Glynebwy / Aneurin Leisure

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Balenau Gwent

Digwyddiad codi ymwybyddiaeth i hyrwyddo cyfleoedd dysgu ym mhob rhan o’r fwrdeisdref. Caiff y digwyddiad hefyd ei hyrwyddo drwy’r dysgu ym 4 prif dref Blaenau Gwent, drwy fyfyrwyr presennol ac aelodau’r cyhoedd. Bydd sesiynau blasu am ddim

Mwy o wybodaeth

Clychau Gwynt a Daliwyr Haul

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 01:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerffili

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Clai: Potiau a Dalwyr Syml

Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 23/05/2017 01:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Merthyr Tudful

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Amgueddfa

Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 01:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu

Mwy o wybodaeth

Coginio gyda Clare (Pizza a Theisen)

Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 01:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Bro Morgannwg

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu

Mwy o wybodaeth

Carwsel Addysg a Hyfforddiant

Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn sesiynau blasu yn ymwneud â chyflogaeth. Bydd hyn yn cynnwys: Sgiliau Hanfodol Cymorth Cyntaf Codi a Chario Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Gofal Plant Manwerthu Gwasanaeth cwsmeriaid

Mwy o wybodaeth

Carwsel Addysg a Hyfforddiant

Dyddiad: 14/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn sesiynau blasu yn ymwneud â chyflogaeth. Bydd hyn yn cynnwys: Sgiliau Hanfodol Cymorth Cyntaf Codi a Chario Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Gofal Plant Manwerthu Gwasanaeth cwsmeriaid

Mwy o wybodaeth

Integreiddio ffoaduriaid a mudwyr drwy addysg

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Powys

Mae teuluoedd ffoadur yn wynebu llawer o heriau a gall addysg oedolion gyfrannu llawer at hynny. O gynaliadwyedd i gynhwysiant cymdeithasol i ddinasyddiaeth egniol, gall addysg oedolion fod yn allwedd i ddatrys llawer o’r heriau. Gan weithio mewn partneriaeth

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Byr

Dyddiad: 07/06/2017 10:30 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Benfro

Bydd sesiynau yn cynnwys: Celf Crefft Cymraeg Iechyd/Llesiant Gwirfoddoli – ee. gwisgo ffenestr siop elusen, casglu sbwriel lleol Cynhelir gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn i ddilyn yn y prynhawn.

Mwy o wybodaeth

Gwneud y Cysylltiad

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 25/06/2017 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Benfro

Hyrwyddo Sgiliau Hanfodol gyda golwg at lansio cymhwyster newydd Llythrennedd Digidol, ennyn diddordeb y cyhoedd drwy gyfeirio, cyngor ac arweiniad at ddosbarthiadau a gwasanaethau eraill a gweithgareddau a gynhelir mewn llyfrgelloedd yn ystod yr Wythnos Addysg

Mwy o wybodaeth

Gwyl Ddysgu Solar

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Casnewydd

Cynigir cyfres GA o sesiynau blasu byr i gleientiaid sy’n anodd ymgysylltu, nag ydynt erioed wedi cymryd rhan mewn dysgu neu a gafodd brofiadau gwael yn y gorffennol. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys: sgiliau ymarferol – gweithdai plymio

Mwy o wybodaeth

Dysgu a Byw yng Nghasnewydd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Casnewydd

Bydd rhaglen o weithgareddau i hyrwyddo dysgu at draws y ddinas yn canolbwyntio at ddysgu, gwaith ac iechyd. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys: hyfforddiant cyn-mynediad (seiliedig at graffeg) at gyfer hylendid/diogelwch bwyd ac iechyd a diogelwch sgiliau

Mwy o wybodaeth

Gwella eich Rhifedd

Dyddiad: 23/06/2017 12:30 - 13:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy
Mwy o wybodaeth

Gwella eich Saesneg

Dyddiad: 23/06/2017 12:00 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy
Mwy o wybodaeth

Tai Gofal Ychwanegol Tan y Fron

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 21/05/2017 15:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Conwy

Defnyddio celfyddydau atgofion i barhau i ddysgu am iechyd a llesiant

Mwy o wybodaeth

Gweithdy Gweithio Tîm/Rheoli Gwrthdaro

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 16:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Gweithdy diwrnod llawn a anelwyd at staff a gyflogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – yn benodol y rhai sy’n gweithio yn y Tîm Digartrefedd. Datblygwyd a chyflwynir gan Perrett’s Associates i gefnogi staff sy’n

Mwy o wybodaeth

Tai Gofal Ychwanegol Tan y Fron

Dyddiad: 20/06/2017 13:00 - 20/05/2017 15:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Conwy

Prynhawn Cymdeithasol Atgofion – cyfle i gysylltu gydag eraill a mwynhau. Bydd y sesiwn yn cynnwys cwisiau i helpu.

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Pum Ffordd i Lesiant

Dyddiad: 19/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Conwy

Sesiynau blasu yn anelu i ymwreiddio 5 Ffordd i Lesiant ym mywyd bob dydd preswylwyr lle byddant yn dysgu am ‘Sylwi’, ‘Cysylltu’, ‘Bod yn Egniol’, ‘Dal Ati i Ddysgu’ a ‘Rhoi’. Gwneir hyn drwy Tai Chi, Prynhawn Cymdeithasol Hel

Mwy o wybodaeth

ARWAIN ER TWF – CANOLFAN WATERTON PEN-Y-BONT AR AGOR

Dyddiad: 14/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Pam fod gennym ni arweinwyr … Beth sydd ei angen i fod yn arweinydd … A yw arweinwyr angen cyfleoedd i barhau i ddatblygu?

Mwy o wybodaeth

Teithiau Dysgu – Gwyl Dysgu

Dyddiad: 11/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Bro Morgannwg

Ymunwch â ni at lan y môr yn Ynys y Barri am ychydig oriau o ddysgu a hwyl! Mae gennym grefftau a therapïau ategol, addurno teisennau bach a chriced at y traeth, barddoniaeth Haiku a Tai

Mwy o wybodaeth

Blas ar Dechnoleg

Dyddiad: 30/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Bydd Tramshed Tech, mewn cysylltiad â rhai o’n haelodau a thenantiaid allweddol, yn cyflwyno sesiwn galw heibio drws agored lle bydd oedolion sy’n ddysgwyr yn cael cynnig cyfres o dechnoleg newydd. Gan fod yn gydnaws gydag

Mwy o wybodaeth

Cymhorthfa Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: 19/06/2017 18:00 - 19:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Dewch i gwrdd â Prab, ein meddyg ac arbenigwr cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech ddysgu am fanteision a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yna mae’r gweithdy hwn at eich cyfer chi. Bydd y gweithdy yn cyflwyno ystod o lwyfannau cyfryngau

Mwy o wybodaeth

Darlith AM DDIM: Oedran, Hunaniaeth a Brawdgarwch mewn Cymunedau Caethwasiaeth

Dyddiad: 14/06/2017 19:15 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Cyflwynir y ddarlith gan Dr David Doddington (Prifysgol Caerdydd) ac mae’n rhan o gyfres ddarlithoedd Ymchwilio’r Gorffennol. Mae Ymchwilio’r Gorffennol yn rhoi llwybr i radd ym Mhrifysgol Caerdydd mewn Hanes, Archaeoleg neu Grefydd at gyfer addysg

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ipads

Dyddiad: 23/05/2017 10:00 - 12/06/2017 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Ceredigion

Cyflwyniad i Ipads a datrys problemau.

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Llythrennedd a Rhifedd

Dyddiad: 19/06/2017 12:30 - 14:30
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Recriwtio Logisteg Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 17:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Caerdydd

I’w gynnal fel rhan o’r Ffair Yrfaoedd yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd at 20 Mehefin. RECRIWTIO GYRWYR NEWYDD A GYRFAOEDD ERAILL MEWN LOGISTEG Bydd cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant at gael i roi cyngor at gyfleoedd cyflogaeth newydd, prentisiaethau

Mwy o wybodaeth

Gwyl Ddysgu

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 18:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Ceredigion

10am – 1pm – Arddangosfa  mosaig, dysgu am fosaigau Abernathy 11am – 3pm – darlunio inc a resist a ysbrydolwyd gan y traeth. Ap Creadigol – tynnwch luniau a defnyddiio apiau creadigol i’w trin. Gwyddoniaeth –

Mwy o wybodaeth

Dysgu ar gyfer pobl BME

Dyddiad: 01/07/2017 10:00 - 13:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerdydd

Nod y digwyddiad hwn yw hyrwyddo dysgu ac addiysg i bobl BME (Du, Lleiafrif Ethnig) yng Nghaerdydd, gan eu hannog i gymryd rhan mewn dysgu pellach ac addysg a dileu’r rhwystrau i gymryd rhan. Bydd REF yn cynnal digwyddiad

Mwy o wybodaeth

Gwneud mwy gyda’ch cyfrif Google!

Dyddiad: 21/06/2017 12:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Merthyr Tudful

Gwneud mwy gyda’ch cyfrif Google (Storio’n Ddiogel, Syncio Llyfn, Mynediad Unrhyw le, Rhannu’n Rhwydd) Dim un gennych? Gallwch gael un heddiw – AM DDIM Nid dim ond E-bost: Creu dogfennau Word / taenlenni / cyflwyniadau heb

Mwy o wybodaeth

Nid dim ond i blat mae Lego

Dyddiad: 21/06/2017 15:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad awr o hyd yn defnyddio Lego Educatio WED02.0, pecyn sy’n seiliedig at addysg Stem yn defnyddio mecanwaith, rhaglennu ac adeiladu Lego. Caiff dysgwyr eu herio i adeiladu prosiect yn defnyddio’r

Mwy o wybodaeth

Gwneud Gemwaith

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 13:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir mewn cyd-destun gweithgareddau crefft, i annog atgyfeiriadau newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae proseict Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a

Mwy o wybodaeth

Sbaeneg Gwyliau

Dyddiad: 19/06/2017 12.30 - 21/06/2017 14.30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Casnewydd

dim manylion

Mwy o wybodaeth

Taenlenni Excel

Dyddiad: 19/6/2017 12:30 - 21/6/2017 14:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Casnewydd

dim manylion

Mwy o wybodaeth

Euro potiau (dylunio mewnol)

Dyddiad: 21/6/2017 19:00 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Darlunio i ddechreuwyr

Dyddiad: 21/6/2017 19:00 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Potiau decoupage (cynllunio mewnol)

Dyddiad: 21/6/2017 18;00 - 19:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i beintio acrylig

Dyddiad: 21/6/2017 18:00 - 19:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sbaeneg i Ddechreuwyr

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sbaeneg i ddechreuwyr

Dyddiad: 23/06/2017 11:30 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy
Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy
Mwy o wybodaeth

Almaeneg i ddechreuwyr

Dyddiad: 23/06/2017 11:30 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Eidaleg i Ddechreuwyr

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manyliion

Mwy o wybodaeth

Eidaleg i Ddechreuwyr

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion at gael

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ddyfrlliwiau

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion ar gael

Mwy o wybodaeth

Gwella eich Sgiliau Cyfrifiadur

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion at gael

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth a Golygu

Dyddiad: 22/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion at gael

Mwy o wybodaeth

Dechrau Ysgrifennu Straeon a Cherddi

Dyddiad: 22/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion ar gael

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ddarlunio Bywyd

Dyddiad: 22/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Dysgu Darlunio

Dyddiad: 22/06/2017 11:00 - 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion

Dyddiad: 22/06/2017 12:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

dim manylion

Mwy o wybodaeth

Te a Thechnoleg

Dyddiad: 22/06/2017 12:30 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy
Mwy o wybodaeth

Peintio a Dyfrlliwiau

Dyddiad: 22/06/2017 12:30 - 14:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Ffrangeg i Ddechreuwyr

Dyddiad: 22/06/2017 13:00 - 13:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sgwrsio yn Ffrangeg

Dyddiad: 22/06/2017 13:30 - 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Adeiladu Llaw gyda Chlai

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Sesiynau Blasu mewn: Dyfrlliwiau Celf Ffonau Clyfar Ipads Gitar/Ukulele i Ddechreuwyr Sbaeneg Gwyliau

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ddyfrlliwiau

Dyddiad: 21/06/2017 17:00 - 18:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Iaith

Dyddiad: 21/06/2017 17:30 - 20:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

5.30pm – 6.30pm – Ffrangeg i ddechreuwyr 6pm – 7pm – Sbaeneg i ddechreuwyr 7pm – 8pm – Eidaleg i ddechreuwyr

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Darlunio a Phastelau

Dyddiad: 19/06/2017 12:30 - 21/06/2017 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Fynwy

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 21/06/2017 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Sir Fynwy

Sesiynau blasu mewn: Celf Dyfrlliwiau; Ffonau Clyfar; Ipads

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu TGAU Mathemateg

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu TGAU Saesneg

Dyddiad: 19/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Llythrennedd a Rhifedd

Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 12:30
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu TGAU Mathemateg

Dyddiad: 19/06/2017 17:00 - 19:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu TGAU Saesneg

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Gwneud mwy gyda’ch cyfrif Google!

Dyddiad: 21/06/2017 12:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Merthyr Tudful

Gwneud Mwy gyda’ch Cyfrif Google (Cadw yn Ddiogel, Syncio’n Llyfn, Mynediad Unrhywle, Rhannu Rhwydd) Dim un gennych? Gallwch gael un heddiw – AM DDIM Nid dim ond e-bost: Creu dogfennau Word/taenlenni/cyflwyniadau heb fod angen Office ar

Mwy o wybodaeth

Sylfeini adeiladu gwefan

Dyddiad: 19/06/2017 16:00 - 17:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Yn ystod y gweithdy hwn bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn dysgu sylfeini adeiladu gwefan. Bydd gweithiwr proffesiynol gwefannau o Tramshed Tech yn trafod pwysigrwydd cael gwefan ddiddorol fel canolbwynt canolog i’r busnes. Addysgir y

Mwy o wybodaeth

Gwneud Cardiau

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 01:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddiwyd o fewn cyd-destun gweithgareddau craft i annog atgyfeiriadau newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae’r prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Clai: Potiau a Dalwyr Syml

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 01:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir mewn cyd-destun gweithgareddau crefft, i annog pobl newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a

Mwy o wybodaeth

Dewch i Goginio

Dyddiad: 15/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Gallwch weld sut y dylai plat iach edrych, bydd Cynorthwywyr Dietig at gael, cwis hwyliog. Bydd hefyd sgiweri ffrwythau i’w blasu a darnau ffrwyth er mwyn I chi roi cynnig at wneud in eich hunan.

Mwy o wybodaeth

Gwnio Sylfaenol

Dyddiad: 06/06/2017 13:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Gwnio Sylfaenol

Dyddiad: 06/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Blas ar Dechnoleg

Dyddiad: 30/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerdydd

Bydd Tramshed Tech, mewn cysylltiad gyda rhai o’n haelodau a thenantiaid allweddol, yn cyflwyno sesiwn galw heibio drws agored lle caiff oedolion sy’n ddysgwyr eu cyflwyno i gyfres o dechnolegau newydd. Gan gydfynd ag arbenigedd eang ac

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Caerdydd

Diwrnod gwybodaeth galw-heibio rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi at gyfer cyfweliadau.

Mwy o wybodaeth

Therapïau Sylfaenol i Liniaru Straen

Dyddiad: 16/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Helpwch eich Iechyd gyda Therapïau Holistig

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Caerdydd

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Rhondda Cynon Taf

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Caerffili

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Casnewydd

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau

Mwy o wybodaeth

Gweithdai a Pherfformiadau Barddoniaeth

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Abertawe

Bydd Beirdd at y Bryn o Townhill yn cyflwyno gweithdai a pherfformiadau barddoniaeth, gan ddefnyddio barddoniaeth fel cyfrwng at gyfer llythrennedd a chyflogadwyedd. Cyflwynir pump gweithdy 2 awr rhwng dydd Llun a dydd Gwener mewn gwahanol

Mwy o wybodaeth

Blas ar Dechnoleg

Dyddiad: 30/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Bydd Tramshed Tech, mewn cysylltiad gyda rhai o’n haelodau a thenantiaid allweddol, yn cyflwyno sesiwn galw heibio drws agored lle gall oedolion sy’n ddysgwyr ddefnyddio cyfres o dechnolegau newydd. Yn gydnaws gydag arbenigedd eang ac amrywiol

Mwy o wybodaeth

Langylchu

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Cynnal a Chadw Beiciau

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Arwerthiant Elusennol Teisennau Bach – Bron Appetite

Dyddiad: 21/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Hawl i Holi Garddio

Dyddiad: 20/06/2017 15:00 - 16:00
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Garddio mewn Cynhwysydd

Dyddiad: 20/06/2017 13:30 - 14:30
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Gwneud Cynefinoedd i Bryfed

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Tyfu o Hadau

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 10:30
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Camgymeriadau Collnodau a gwallau gramadeg eraill

Dyddiad: 19/06/2017 15:15 - 16:15
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydeinig

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Ogoi’r maglau yn ddiogel a rheoli mynediad yn graff

Dyddiad: 19/06/2017 11:15 - 12:15
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Eidaleg

Dyddiad: 19/06/2017 10:45 - 11:15
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Sut i Drefnu eich Arian

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Cyfryngau Cymdeithasol: Nid dim ond hunluniau

Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 10:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Torfaen

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol. Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded Amgylchedd:

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Blasu Llywodraethiant Da DVSC

Dyddiad: 05/07/2017 18:00 - 20:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Ddinbych

Ar agor i bob sefydliad trydydd sector at draws Sir Ddinbych a/neu unigolion sydd â diddordeb mewn dod yn Ymddiriedolaeth. Nod y sesiwn flasu yw cyflwyno pwysigrwydd llywodraethiant da gyda golwg at wella perfformiad sefydliadau trydydd sector.

Mwy o wybodaeth

Gweithdai a Pherfformiadau Barddoniaeth

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Abertawe

Bydd Beirdd at y Bryn o Townhill yn cyflwyno gweithdai a pherfformiadau barddoniaeth yn defnyddio barddoniaeth fel cerbyd at gyfer llythrennedd a chyflogadwyedd. Cyflwynir pump gweithdy 2 awr rhwng dydd Llun – dydd Gwener mewn gwahanol

Mwy o wybodaeth

Gweithdai Llesiant Emosiynol

Dyddiad: 10/05/2017 12:30 - 05/07/2017 02:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyfres o weithdai llesiant emosiynol dros gyfnod o 7 wythnos at gyfer preswylwyr yn Aberdâr. Adnabod a delio gyda straean Rheoli pryder Chwalu iselder Cwnsela Awtistiaeth a sut  i ymdopi gydag ymddygiad heriol  

Mwy o wybodaeth

Ffair Dysgu fel Teulu

Dyddiad: 23/06/2017 02:30 - 04:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner iI ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgareddau dysgu sy’n hwyl, gyffrous ac yn ddelfrydol weithgareddau nad ydynt erioed wedi eu gwneud o’r blaen fel teulu.

Mwy o wybodaeth

Ffair Dysgu fel Teulu

Dyddiad: 20/06/2017 03:30 - 05:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgareddau dysgu sy’n hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol yn weithgareddau nad ydynt erioed wedi’u gwneud o’r blaen fel teulu.

Mwy o wybodaeth

Cymunedau yn Gyntaf STAR yn Ysgol Willows

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 21/05/2017 01:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerdydd

Digwyddiad dysgu yn ysgol uwchradd Willows yn targedu rhieni plant ysgol ac aelodau o’r gymuned leol o ardal Tremorfa. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau blasu addysg ac yn annog pobl i gofrestru at gyfer dosbarthiadau cymunedol.

Mwy o wybodaeth

Sioe Deithio – Ffair Ddysgu

Dyddiad: 23/06/2017 13:30 - 16:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Mae’r digwyddiad mewn mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan ddysgwyr am newid yr ymagwedd arferol at addysg oedolion. Yn aml iawn, mae ymagweddau at addysg oedolion yn cymryd ymagwedd ddiffyg at ddysgu h.y. “Pa sgiliau ydych chi’n

Mwy o wybodaeth

Sioe Deithio – Ffair Ddysgu

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 14:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Mae’r digwyddiad mewn mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan ddysgwyr am newid yr ymagwedd arferol at addysg oedolion. Yn aml iawn, mae ymagweddau at addysg oedolion yn cymryd ymagwedd ddiffyg at ddysgu h.y. “Pa sgiliau ydych chi’n

Mwy o wybodaeth

Sioe Deithio – Ffair Ddysgu

Dyddiad: 20/06/2017 10:30 - 14:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Mae’r digwyddiad mewn mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan ddysgwyr am newid yr ymagwedd arferol at addysg oedolion. Yn aml iawn, mae ymagweddau at addysg oedolion yn cymryd ymagwedd ddiffyg at ddysgu h.y. “Pa sgiliau ydych chi’n

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Gweithdy Menter

Dyddiad: 26/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Yn ei chael yn anodd cael gwaith oherwydd anabledd, poen, cyfrifoldebau gofalu neu garco plant, iechyd meddwl gwael neu amgylchiadau eraill sydd yn eich cyfyngu? Bydd y gweithdy sgiliau menter yn eich helpu i ymchwilio a datblygu

Mwy o wybodaeth

Gweithdy Sgiliau Menter

Dyddiad: 26/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Yn ei chael yn anodd cael gwaith oherwydd anabledd, poen, cyfrifoldebau gofalu neu garco plant, iechyd meddwl gwael neu amgylchiadau eraill sydd yn eich cyfyngu? Bydd y gweithdy sgiliau menter yn eich helpu i ymchwilio a datblygu

Mwy o wybodaeth

Gweithdy Sgiliau Menter

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Sir Gaerfyrddin

Yn ei chael yn anodd cael gwaith oherwydd anabledd, poen, cyfrifoldebau gofalu neu garco plant, iechyd meddwl gwael neu amgylchiadau eraill sydd yn eich cyfyngu? Bydd y gweithdy sgiliau menter yn eich helpu i ymchwilio a datblygu

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Weu a Crochet

Dyddiad: 25/05/2017 10:00 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Dysgwch sut i weu, a synnu eich ffrindiau

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych

Dyddiad: 08/06/2017 11:00 - 13:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Ddinbych

Mae sesiynau blasu Partneriaeth Dysgu Sir Ddynbych yn gynllun at y cyd rhwng DVS, Unllais Cynnig a Mind Dyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych. Cynhelir cyfres o sesiynau blasu ym mis Mehefin a mis Gorffennaf yn seiliedig

Mwy o wybodaeth

KPC Ieuenctid a Chymuned

Dyddiad: 17/05/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnwys sesiynau byr mewn amrywiaeth o bynciau tebyg i: Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian – safleoedd arbed arian, yswiriant, cofrestru gyda’ch meddyg teulu. Chwilio’r

Mwy o wybodaeth

KPC Ieuenctid a Chymuned

Dyddiad: 24/05/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner iI ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgareddau dysgu sy’n hwyl, gyffrous ac yn ddelfrydol weithgareddau nad ydynt erioed wedi eu gwneud o’r blaen fel teulu.

Mwy o wybodaeth

Ysgrifennu CV

Dyddiad: 23/06/2017 09:00 - 11:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Wrecsam

Mae Canolfannau Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi paratoi rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth Holistig ac Ymlacio

Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 11:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Mae Canolfannau Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi paratoi rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych

Mwy o wybodaeth

Blasu Crefftau

Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfannau Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi paratoi rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych

Mwy o wybodaeth

Gwnio Sylfaenol

Dyddiad: 06/06/2017 13:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfannau Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi paratoi rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych

Mwy o wybodaeth

Adeiladu Hyder

Dyddiad: 19/06/2017 09:00 - 11:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Mae Canolfannau Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi paratoi rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych

Mwy o wybodaeth

Gwnio Sylfaenol

Dyddiad: 06/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn bod yn rhan o Wyl Dysgu 2017, Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau at gyfer oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os

Mwy o wybodaeth

Gwneud Cardiau

Dyddiad: 09/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Gwneud Cardiau

Dyddiad: 09/06/2017 12:30 - 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Ffotograffiaeth Ddigidol

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Crefftau

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Crefft Siwgr

Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Dewch i Goginio

Dyddiad: 15/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Therapïau Sylfaenol ar gyfer Lliniaru Straen

Dyddiad: 16/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Plant

Dyddiad: 01/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Dyfais Android

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Dod i adnabod eich Ipad

Dyddiad: 20/06/2017 09:00 - 11:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Crefft Siwgr

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Wrecsam

Mae Canolfan Adnoddau Wrecsam yn falch iawn i fod yn rhan o Wyl Dysgu 2017. Rydym wedi llunio rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau i oedolion ac rydym yn siwr fod gennym rywbeth i bawb. Os ydych yn

Mwy o wybodaeth

Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Dyddiad: 17/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Caerdydd

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgwch eiriau, datganiadau ac ymroddiadau gyda ffocws teuluoedd mewn Iaith Arwyddio Prydain (BLS). BSL bob dydd fydd yn

Mwy o wybodaeth

Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Dyddiad: 23/06/2017 18:00 - 20:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Caerdydd

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgu geiriau, datganiadau, ymadroddion bob dydd gyda chyfeiriad teulu mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL). BSL bob dydd fydd

Mwy o wybodaeth

Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Dyddiad: 24/06/2017 12:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Caerdydd

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgu geiriau, datganiadau, ymadroddion bob dydd gyda chyfeiriad teulu mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL). BSL bob dydd fydd

Mwy o wybodaeth

Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Dyddiad: 28/06/2017 18:00 - 20:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Caerdydd

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgu geiriau, datganiadau, ymadroddion bob dydd gyda chyfeiriad teulu mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL). BSL bob dydd fydd

Mwy o wybodaeth

KPC Ieuenctid a Chymuned

Dyddiad: 31/05/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnwys sesiynau byr mewn amrywiaeth o bynciau, megis: Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trin arian – safleoedd arbed arian, yswiriant. Cofrestru gyda’ch meddyg teulu. Chwilio’r rhyngrwyd

Mwy o wybodaeth

Ffair Ddysgu

Dyddiad: 20/06/2017 15:30 - 17:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgaerddau dysgu hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol bethau na wnaethant erioed o’r blaen fel teulu. I gael mwy o wybodaeth am

Mwy o wybodaeth

Ffair Ddysgu

Dyddiad: 21/06/2017 13:30 - 15:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgaerddau dysgu hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol bethau na wnaethant erioed o’r blaen fel teulu. I gael mwy o wybodaeth am

Mwy o wybodaeth

Ffair Ddysgu

Dyddiad: 23/06/2017 14:30 - 16:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgaerddau dysgu hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol bethau na wnaethant erioed o’r blaen fel teulu. I gael mwy o wybodaeth am

Mwy o wybodaeth

Gwneud ac Addurno Teisennau Bach

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 01:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Balenau Gwent

Defnyddio sgiliau cyfathrebu mewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog pobl newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylfaenol i ddysgu a chyflawni

Mwy o wybodaeth

KPC IEUENCTID A CHYMUNED

Dyddiad: 07/05/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnig sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau megis: Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian – safleoedd arbed arian, yswiriant. Cofrestru gyda’ch Meddyg Teulu. Chwilio at

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 23/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd Dydd Iau 22 Mehefin: Ymwybyddiaeth o Sgamiau (10-1) Swyddog Safonau Massnach Cyngor Sir Powys a PCSO. Ymwybyddiaeth o Sgamiau, Masnachu Teg a Safonau Masnach PAVS (10-5) Dewch i siarad

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgellodd Sir Benfro

Dyddiad: 12/06/2017 10:00 - 30/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Dewch i siarad gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd Cyfle  Cymru, Y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro.

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dyddiad: 26/06/2017 10:00 - 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd Dydd Llun 26 Mehefin: Y Brifysgol Agored (10-4) Mynediad i’ch dyfodol

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benffro

Dyddiad: 13/06/2017 10:00 - 20/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd. Cyfle Cymru, Y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro Sesiynau

Mwy o wybodaeth

Clwb Coffi Cymraeg Newydd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Powys

NEWYDD – Clwb Coffi Cymraeg Cychwyn yng Nghaffe’r Hen Orsaf – The Edinburgh Woollen Mill yn y Trallwm Dydd Llun 19 Mehefin rhwng 10:00 a 11:30 Cyfle i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i gwrdd i siarad Cymraeg unwaith yr

Mwy o wybodaeth

Gwyl Ddysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dyddiad: 07/06/2017 10:00 - 28/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Dewch i siarad gyda cynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd Sesiynau Blasu Rhoi Cynnig Arni gyda U4A Sir Benfro. Angen archebu. Dydd Mercher 7 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar

Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener Heini – Cyflwyniad i gystadlaethau a hyfforddiant Ironman

Dyddiad: 23/06/2017 13:30 - 14:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Torfaen

Mae Dydd Gwener Heini Cartrefi Cymunedol Bron Afon yn rhan o wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu. Rhoddir cyflwyniad i gystadlaethau a hyfforddiant Ironman gan Natasha Lewis yn 1A/B.

Mwy o wybodaeth

Dewch i Goginio – Coginio yn rhad

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Sir Ddinbych

Mae Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych yn cynnig Cogion yn Rhad fel rhan o’n rhaglen sesiynau blasu at gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion 2017 i hyrwyddo iechyd a lklesiant meddwl da.

Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener Heini – Cyflwyniad i ‘Soffa i 5K’

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Torfaen

Mae Dydd Gwener Heini Cartrefi Cymunedol Bron Afon yn rhan o’n gweithgareddau wythnos o hyd i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu. Clwynir ‘Soffa i 5K’ gan Anthony Cullinane y Pod 1

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 30/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Dewch i siarad gyda cynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd   Cyfle Cymru, y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A

Mwy o wybodaeth

Ukulele – Ymunwch â ni am ychydig o donau

Dyddiad: 22/06/2017 15:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Ddinbych

Mae Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych yn cynnig awr o gyflwyniad at ganu’r Ukulele fel rhan o’u rhaglen sesiynau blasu oedolion a gweithgareddau hwyliog sy’n anelu i hyrwyddo iechyd a llesiant meddwl da.

Mwy o wybodaeth

Canfod eich ochr greadigol – Celf a Chrefft

Dyddiad: 22/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Sir Ddinbych

Mae Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych yn cynnig sesiynau blasu Celf a Chrefft i oedolion fel rhan o weithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion sy’n anelu i hyrwyddo iechyd a llesiant meddwl da.

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 26/06/2017 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Benfro

Llyfrgelloedd Sir Benfro Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd Cyfle Cymru, y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro Sesiynau

Mwy o wybodaeth

Cerfio Coed

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Arddangosiad, rhoi cynnig arni, dechrau hobi newydd ddiddorol. Cyfleusterau gwych, dewch I weld – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Celf

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Allwch chi ddal pensel? Dewch I ddarganfod eich talent artistig. Gall unrhyw un ddarlunio, dewch i roi cynnig arni – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Celf a Chrefft

Dyddiad: 29/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Ddinbych

Ymunwch â Phartneriaeth Dysgu Sir Fynwy yn eu sesiwn celf a chrefft fel rhan o raglan o sesiynau blasu a gweithgareddau hwyliog sy’n anelu i hyrwyddo iechyd a llesiant meddwl da.

Mwy o wybodaeth

Erobeg Cadair Freichiau

Dyddiad: 29/06/2017 11:30 - 12:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Sir Ddinbych

Dewch i ymuno â phartneriaeth Dysgu Sir Ddinbych gydag erobeg cader freichiau fel rhan o raglan amrywiol o sesiynauu blasu oedolion a gweithgaerddau hwyliiog yn anelu i hyrwyddo iechyd a llesiant da.

Mwy o wybodaeth

Delio gyda Sefyllfaoedd Anodd

Dyddiad: 29/06/2017 10:30 - 11:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Sir Ddinbych

Fel rhan o’u rhaglen amrywiol o sesiynau blasu a gweithgareddau hwyliog, mae Dysgu Sir Ddinbych yn cynnig cyfle i ddysgu sut i ddelio gyda sefyllfaoedd anodd i hyrwyddo iechyd a llesiant meddwl da.

Mwy o wybodaeth

Crochenwaith

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Erioed wedi gwneud crochenwaith? Dewch i roi cynnig arni. Hwyl i bawb – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Hanfodol Rhifedd a Llythrennedd

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Torfaen

Hwyl gyda sgiliau hanfodol. Sesiwn galw heibio, cyfle i gwrdd â phobl newydd. Dewch i ganfod am weithgareddau sgiliau hanfodol – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Clytwaith a Chwiltiio

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Dewch i gael eich rhyfeddu gan waith rhagorol, Croeso i bob gallu o ddechreuwyr i arbenigwyr. Cyfle i gwrdd â phobl wych – AIM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Cerfio Pren

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Caru coed? Dewch i gwrdd ag aelodau clwb, mwynhau ac ymchwilio hobi newydd – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Ffrangeg a/neu Sbaeneg

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Wedi meddwl am ddysgu iaith newydd? Dim yn siwr? Sesiynau hwyliog ac ysbrydoledig yn Ffrangeg a Sbaeneg – AM DDIM!

Mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb Hiliol yn Gyntaf, Butetown

Dyddiad: 01/07/2017 10:00 - 13:00
Math: Gwirfoddoli
Sir: Caerdydd

Digwyddiad dysgu yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a ddefnyddir i fynd i’r afael â gwahaniaethu a dileu rhwystrau at gyfer pobl BME ac ennyn eu diddordeb. Darperir gweithgareddau sy’n herio. Bydd yr heddlu, y Fyddin a’r Awyrlu

Mwy o wybodaeth

Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 24/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Awr Apus – Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 22/06/2017 17:00 - 19:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 21/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerdydd

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd

Mwy o wybodaeth

Blasu TG

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Abertawe

Gwella eich sgiliau at-lein yn defnyddio’r cyfrifiaduron neu dewch â’ch dyfais eich hun. Gall y grwp targed ddod â’u dyfais eu hunain a/neu ddefnyddio cyfrifiaduron y Llyfrgell. Nid yw’n rhaid bod ag unrhyw sgiliau cyfrifiadur. Bydd

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Datblygu Tîm

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 03:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Anelwyd at aelodau hyn o staff. Sgiliau a gaiff eu profi aa’u datblygu: Gwaith Tîm Cyfathrebu Gwrando Datrys Problemau Negodi Gwneud Penderfynaidau Deilliannau Ymdeimlad o gyflawni Gwella hunanhyder Gwella perthynas waith gyda chydweithwyr Gwella’r holl sgiliau

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Datblygu Tîm

Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 03:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Mae’r diwrnod yn cynnwys cydweithio fel tîm i gwblhau tasgau. Rhoddir tasgau datrys problem a bydd yn rhaid i bawb gyfathrebu gyda’i gilydd i wneud y tasgau, gan adeiladu hunanhyder a pherthynas. Gall aelodau tawel y tîm fod ag

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Sylfaenol

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – cyflwyniad i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Agored Sesiynau Blasu Gwyl Dysgu

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Sir Ddinbych

Rydym yn cynnal Diwrnod Agored at gyfer trigolion Corwen i ddod a dysgu am y gwasanaethau a gynigiant yn eu hardal leol, drwy sesiynau blasu gan nifer o sefydliadau. Gydd y digwyddiad yn rhad ac am ddim i

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Sgiliau Saesneg

Dyddiad: 19/06/2017 13:30 - 15:30
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Caerffili

Cyfle i loywi ar sgiliau Saesneg bob dydd – gramadeg, atalnodi, cyflwyniadau, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Datblygu Rhwydwaith Rhagoriaeth TUC Cymru Gorllewin Cymru Mehefin 2017

Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 15:11
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Hoffech chi ganfod mwy am y dysgu sy’n digwydd yn eich ardal? Ydych chi eisiau’r wybodaeth ddiweddaraf at ddysgu gweithle dan arweiniad undeb yng Nghymru, yn cynnwys cyrsiau, adnoddau cyllid a chefnogaeth? Pam na ddewch draw i

Mwy o wybodaeth

Chwilio am Swydd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Sesiynau blasu – dysgwch sut i chwilio’n effeithlon am swydd yn defnyddio Universal Jobmatch a gwefannau eraill.

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Sylfaenol

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Merthyr Tudful

Sesiwn blasu – dysguu sut i ddefnyddio Rhyngrwyd ac E-bost.

Mwy o wybodaeth

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 15:15
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Wrecsam

Hoffech chi ganfod mwy am y dysgu sy’n digwydd yn eich ardal? Ydych chi eisiau’r wybodaeth ddiweddaraf at ddysgu gweithle dan arweiniad undeb yng Nghymru, yn cynnwys cyrsiau, adnoddau cyllid a chefnogaeth? Pam na ddewch draw i

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Rhwydwaith Rhagoriaeth TUC Cymru Mehefin 2017 De Ddwyrain Cymru

Dyddiad: 15/06/2017 10:00 - 15:15
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Balenau Gwent

Hoffech chi ganfod mwy am y dysgu sy’n digwydd yn eich ardal? Ydych chi eisiau’r wybodaeth ddiweddaraf at ddysgu gweithle dan arweiniad undeb yng Nghymru, yn cynnwys cyrsiau, adnoddau cyllid a chefnogaeth? Pam na ddewch draw i

Mwy o wybodaeth

Ar ôl Oriau yn Techniquet Glyndwr

Dyddiad: 20/06/2017 19:00 - 21:00
Math: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sir: Wrecsam

Mynediad am ddim i Ar ôl Oriau yn Techniquest Glyndwr am noswaith o hwyl ioedolion yn unig. Edrychwch at y sioe ‘Atomau i Astroffiseg’, rhoi cynnig at driciau gwyddoniaeth tafarn ac ymchwilio ein parthau rhyngweithiol. Bydd lluniaeth at

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Syml

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – cyflwyniad i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac E-bost

Mwy o wybodaeth

Gwneud Cardiau

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Gwneud ac addurno popiau teisen (sut i ddilyn cyfarwyddiadau)

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Balenau Gwent

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Clychau gwynt a dalwyr haul (sut i ddilyn cyfarwyddiadau)

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Caerffili

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Coginio gyda Clare (Pizza a Theisen)

Dyddiad: 21/06/2017 11:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Bro Morgannwg

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Gwneud Gemwaith (Sut i ddilyn cyfarwyddiadau)

Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Rhondda Cynon Taf

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Diwrnod clai: potiau a dalwyr syml (Sut i ddilyn cyfarwyddiadau)

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Torfaen

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerffili

Cynhelir y sesiwn gan Pobl yn Gyntaf Caerffili ac fe’i anelwyd at oedolion ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu.

Mwy o wybodaeth

Saethyddiaeth Feddal – Tadau a Thad-cuod

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerffili

Dewch i feistroli saethyddiaeth. Mae’r sesiwn yn agored i dadau a thad-cuod sydd eisiau cymryd mwy o ran mewn gweithgareddau yn eu cymuned.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Clai: potiau syml a dalwyr (sut i ddilyn cyfarwyddiadau)

Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 15:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Merthyr Tudful

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. At gyfer Wythnos

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Sylfaenol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – dysgu sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac E-bost

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Sylfaenol

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Merthyr Tudful

Sesiwn flasu – dysgu sut i chwilio am swydd yn effeithlon yn defnyddio Universal Jobmatch a gwfannau eraill

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Codi a Chario

Dyddiad: 29/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Anelwyd at bob dechreuwr arall. Hysbysu’r staff am y ffordd gywir i godi a chario offer a sicrhau eu bod yn cadw eu hunain, eraill a’u hardaloedd gwaith yn glir o bob perygl. Hefyd sut i roi adroddiad

Mwy o wybodaeth

Addysg a Gyrfaoedd: Beth ydw i eisiau ei wneud? A sut y gallaf gyrraedd yno?

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 13:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Caerffili

Dewch i wrando ar y dysgwyr Claire Arnold a Laura Harris yn siarad am sut maent wedi datblygu eu sgiliau i ganfod ffyrdd i waith, coleg a phrifysgol. Ymunwch â Nia Parry, cyflwynydd teledu a thiwtor. Mae wedi addysgu

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Flasu Ymlacio gyda’r Ty Harddwch

Dyddiad: 21/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â’r Ty Harddwch am awgrymiadau a chynghorion at sut i ymlacio a hamddena.

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Galw Heibio Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Cynnydd y Byd-eang gyda Donna L. Jones

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â’r awdur lleol yma am sesiwn cwestiwn ac ateb am ysgrifennu nofel

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Learn Direct

Dyddiad: 21/06/2017 09:15 - 12:15
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Grwp Llywio Zetangle

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ffordd newydd ac arloesol i liwio!

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Crefft Papur

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Gweithdy Hel Achau

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dysgwch sut i ddechrau olrhain eich coeden deulu gyda’n gweithdy defnyddiol a mynediad am ddim i Ancestry.co.uk.

Mwy o wybodaeth

Celf Llyfrau

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dysgwch sut i greu rhywbeth o hen lyfr!

Mwy o wybodaeth

Sesiynau Galw Heibio Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 20/06/2017 13:30 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Ffyrdd Iach o Fyw gyda Blissful Bakes

Dyddiad: 20/06/2017 10:30 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â Blissful Bakes fydd yn dangos sut i fwynhau’r danteithion a hoffwch a bod yn iach ar yr un pryd!

Mwy o wybodaeth

Help gyda Ipads/Ffonau Symudol

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Cyfrifiadur Un i Un

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Un i Un ar gyfer Pobl Hyn

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch i loywi eich sgiliau Technoleg Gwybodaeth gyda sesiynau blasu un i un y gellir eu harchebu ymlaen llaw.

Mwy o wybodaeth

Sgwrs ar Hanes Lleol

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Help Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 19/06/2017 13:30 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch â’ch Ipad, gliniadur neu ffôn clyfar a chael cyngor defnyddiol at sut i’w defnyddio neu gallwch ddefnyddio un o gyfrifiaduron y llyfrgell i loywi eich sgiliau.

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Methu deall eich ffôn clyfar? Eich cyfrifiadur yn eich cymhlethu? Dewch i gwrdd â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau cyfrifiadurol! Dewch â’ch dyfais eich hun neu ddefnyddio ein cyfrifiaduron

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Methu deall eich ffôn clyfar? Eich cyfrifiadur yn eich cymhlethu? Dewch i gwrdd â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau cyfrifiadurol! Dewch â’ch dyfais eich hun neu ddefnyddio ein cyfrifiaduron

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Methu deall eich ffôn clyfar? Eich cyfrifiadur yn eich cymhlethu? Dewch i gwrdd â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau cyfrifiadurol! Dewch â’ch dyfais eich hun neu ddefnyddio ein cyfrifiaduron

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Methu deall eich ffôn clyfar? Eich cyfrifiadur yn eich cymhlethu? Dewch i gwrdd â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau cyfrifiadurol! Dewch â’ch dyfais eich hun neu ddefnyddio ein cyfrifiaduron

Mwy o wybodaeth

Celf gyda Llythrennedd

Dyddiad: 19/06/2017 09:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn Blasu Celf – dysgwch sgiliau artistig newydd. Cyfle i fwynhau a chymryd rhan mewn trafodaethau a thasgau celf ymarferol.

Mwy o wybodaeth

TGCh gyda Llythrennedd

Dyddiad: 19/06/2017 13:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn blasu – ydych chi angen help i ysgrifennu llythyrau? Ysgrifennu anffurfiol a ffurfiol – cyfle i loywi sgiliau ysgrifennu yn defnyddio cyfrifiaduron.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Help TG

Dyddiad: 22/06/2017 14:30 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Archebwch eich lle at gyfer cymorth un i un gydag unrhyw agwedd o dechnoleg gwybodaeth.

Mwy o wybodaeth

Dosbarth Lliwio i Oedolion

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch i fwynhau ymlacio gyda’n dosbarth lliwio i oedolion

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Learn Direct

Dyddiad: 22/06/2017 13:15 - 15:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Gweu a Crochet

Dyddiad: 22/06/2017 12:00 - 13:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â rhai sy’n gwnio yn rheolaidd i gael awgrymiadau a chyngor at sut i ddechrau prosiect newydd

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Galw Heibio TG

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 14:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Help gydag unrhyw agwedd o dechnoleg gwybodaeth, ymunwch â ni am y sesiwn flasu yma a darganfod yr hyn y gallwch ddysgu ei wneud!

Mwy o wybodaeth

TGCh gyda Llythrennedd

Dyddiad: 21/06/2017 13:30 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn flasu – angen help i ysgrifennu llythyrau? Ysgrifennu ffurfiol ac anffurfiol – cyfle i loywi sgiliau ysgrifennu yn defnyddio cyfrifiadur.

Mwy o wybodaeth

TGCh gyda Llythrennedd

Dyddiad: 20/06/2017 13:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn flasu – angen help i ysgrifennu llythyrau? Ysgrifennu ffurfiol ac anffurfiol – cyfle i loywi sgiliau ysgrifennu yn defnyddio cyfrifiadur.

Mwy o wybodaeth

TGCh gyda Llythrennedd

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn blasu – angen help i ysgrifennu llythyrau? Ysgrifennuu ffurfiol ac anffurfiol – cyfle i loywi  sgrilliau ysgrifennu yn defnyddio cyfrifiadur.

Mwy o wybodaeth

Celf gyda Llythrennedd

Dyddiad: 20/06/2017 09:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn blasu – dysgu sgiliau artistig newydd. Cyfle i fwynhau a chymryd rhan mewn trafodaethau a thasgau celf ymarferol.

Mwy o wybodaeth

Cynhwysiant Digidol Un i Un

Dyddiad: 23/06/2017 09:30 - 11:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch draw a chael cefnogaeth un i un a datblygu eich sgiliau technoleg gwybodaeth.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 09:30 - 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich cael at y trywydd i ddechrau defnyddio cyfrifiadur yn hyderus at gyfer tasgau bob dydd: Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur Cadw’n ddiogel ar-lein Cyflwyno gwybodaeth Offer digidol

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich cael at y trywydd i ddechrau defnyddio cyfrifiadur yn hyderus at gyfer tasgau bob dydd: Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur Cadw’n ddiogel ar-lein Cyflwyno gwybodaeth Offer digidol

Mwy o wybodaeth

Cwrs Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 21/06/2017 13:30 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich cael at y trywydd i ddechrau defnyddio cyfrifiadur yn hyderus at gyfer tasgau bob dydd: Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur Cadw’n ddiogel ar-lein Cyflwyno gwybodaeth Offer digidol

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Gweu

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â’r grwp bywiog hwn i gael cyngor ac awgrymiadau arbenigol at ddechrau neu help gyda phrosiect sydd eisoes ar y gweill.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Galw Heibio Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Galwch heibio am gefnogaeth gyda thechnoleg gwybodaeth a dysgu sgil newydd.

Mwy o wybodaeth

Grwp Awduron Castell Nedd

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Help a chynghorion at sut i ddechrau ysgrifennu er pleser gyda’r grwp hwn sydd wedi hen ennill ei blwyf.

Mwy o wybodaeth

Noson Ffilmiau

Dyddiad: 21/06/2017 18:30 - 20:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch draw i ymlacio yn y llyfrgell gyda Noson Ffilmiau. Byddwn yn dangos un o’r ffilmiau poblogaidd diweddaraf.

Mwy o wybodaeth

Egluro Dyslecsia gyda Marion Howells

Dyddiad: 22/06/2017 14:15 - 15:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dysgwch fwy am Ddyslecsia a sut i’w ddeall.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Learn Direct

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 23/06/2017 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Sesiwn dysgu seiliedig at gyfrifiadur

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu yn Sir y Fflint

Dyddiad: 19/06/2017 09:00 - 25/06/2017 17:30
Math: Gwirfoddoli

Byddwn yn cyflwyno nifer o ddigwyddiadau lleol ac yn y swyddfa yn ystod yr wythnos. Byddwn yn dechrau’r wythnos gyda 5 o ddysgwyr newydd fydd yn ymuno â ni fel gwirfoddolwyr yn ystod yr wythnos. Mae 2

Mwy o wybodaeth

Cynnydd y Byd-eang gyda Donna L Jones

Dyddiad: 24/06/2017 11:00 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch â’r awdur lleol yma am sesiwn cwestiwn ac ateb am ysgrifennu nofel.

Mwy o wybodaeth

‘Brunel yng Nghastell Nedd’ – Sgwrs Hanes Lleol

Dyddiad: 23/06/2017 15:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch i ymuno â Mr Glyn Williams am ei sgwrs ddiddorol

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 21/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich rhoi at y llwybr i fod yn hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur i wneud tasgau bob dydd: Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur Aros yn ddiogel ar-lein Cyflwyno gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Gyrfa Chwist

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch draw i roi cynnig at chwarae’r gêm gardiau glasurol yma.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Galw Heibio Technoleg Gwybodaeth

Dyddiad: 23/06/2017 09:30 - 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dewch i loywi eich sgiliau technoleg gwybodaeth yn y sesiwn blasu yma.

Mwy o wybodaeth

Gweu a Chlonc

Dyddiad: 23/06/2017 10:30 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerffili

P’un ai os nad ydych erioed wedi gweu o’r blaen neu’n hen lawr arni, galwch heibio i rannu eich awgrymaiadau a sgiliau gyda’n grwp.

Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Galwch heibio gyda’ch ymholiadau digidol. Ydych chi eisiau deall dirgelion siopa ar-lein neu fynd i’r afael gyda’ch iPad? Dewch draw i gael cyngor arbenigol.

Mwy o wybodaeth

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu gyda Llythrennedd

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 12:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Sesiwn blasu – angen help i ysgrifennu llythyrau? Ysgrifennu llythyrau ffurfiol ac anffurfiol – cyfle i loywi sgiliau ysgrifennu yn defnyddio cyfrifiadur.

Mwy o wybodaeth

Sut i baratoi am gyfweliad

Dyddiad: 21/06/2017 09:00 - 11:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Merthyr Tudful

Bydd y sesiwn yn rhoi gwybodaeth at sut i baratoi at gyfer cyfweliad, deal y broses cyfweld a gallu medru cyfathrebu’n effeithlon yn ystod y cyfweliad.

Mwy o wybodaeth

Sut i baratoi am gyfweliad

Dyddiad: 19/06/2017 09:00 - 11:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Merthyr Tudful

Bydd y sesiwn yn rhoi gwybodaeth at sut i baratoi at gyfer cyfweliad, deal y broses cyfweld a gallu medru cyfathrebu’n effeithlon yn ystod y cyfweliad.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Un i Un Cynhwysiant Digidol

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymunwch yn y sesiwn un i un yma ac adeiladu eich sgiliau technoleg gwybodaeth.

Mwy o wybodaeth

Canu i’r Ymennydd

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 11:30
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Anelwyd at unrhyw oedolyn neu allu. Profwyd fod canu grwp yn gostwng straen, lliniaru pwysau ac yn cynyddu endorffinau. Cynhelir y sesiwn ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer.

Mwy o wybodaeth

Bore Coffi Iechyd a Llesiant

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Beth am ffeirio eich coffi neu de rheolaidd am smwddi ffrwyth iach?

Mwy o wybodaeth

Dyledwr Abertawe

Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Hanes gwraig yn oes Victoria yng ngharchar dyledwyr Castell Abertawe yn yr 1850au.

Mwy o wybodaeth

Gwaith Coed

Dyddiad: 23/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Sesiwn flasu a chyflwyniad at wneud eitemau megis bwydwr adar neu westy clerod.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i’r Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: 23/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Sesiwn blasu at gyfer pobl o bob oedran.

Mwy o wybodaeth

Radio Rhyngrwyd Cymunedol

Dyddiad: 22/06/2017 13:30 - 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Sesiwn flasu at gyfer pobl o bob oedran a gallu.

Mwy o wybodaeth

Technoleg Sain

Dyddiad: 22/06/2017 11:00 - 12:30
Math: Dyddiau Agored
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Sesiwn blasu i ymchwilio defnydd technoleg sain. At gyfer pob oedran a gallu.

Mwy o wybodaeth

Pori mewn Llyfrau

Dyddiad: 20/06/2017 10:30 - 12:30
Math: Dyddiau Agored
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Ymchwilio casgliad amrywiol o farddoniaeth a rhyddiaith.

Mwy o wybodaeth

Clwb Clecs

Dyddiad: 07/06/2017 13:00 - 26/07/2017 15:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Cyfle i’r rhai sy’n dal i ddysgu’r iaith i ymarfer eu Cymraeg.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Fenter Gymunedol

Dyddiad: 19/06/2017 11:00 - 12:30
Math: Dyddiau Agored
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Anelir at unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am sut i gymryd rhan neu redeg menter gymunedol. Mae’r cwrs yn seiliedig mewn menter gymunedol a fu’n rhedeg am bron 30 mlynedd.

Mwy o wybodaeth

Arddangosiadau Blodau a Sgwrs

Dyddiad: 19/06/2017 10:30 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dysgu sut i drefnu blodau mewn amgylchedd hamddefnyddol, awgrymiadau a chynghorion defnyddiol.

Mwy o wybodaeth

Blasu Cyrsiau Iaith Ar-lein

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Dim manylion

Mwy o wybodaeth

Taith Chwarae

Dyddiad: 28/06/2017 06:00 - 08:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerdydd

Anelwyd at rieni a rhai sy’n gweithio gyda phlant neu’n ystyried gweithio gyda plant. Mae’r sesiwn yn canolbwyntio at y rhesymau pam fod chwarae yn bwysig ac yn ganolog i ddatblygiad plant. Nod y sesiwn yw

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Rhandiroedd

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Caerdydd

Dewch i gael blas am ddim a thaith o amgylch Rhandiroedd Cymunedol Morgan Jones!! Rhowch gynnig at drin cnydau a chlywed dros ddisgled sut y caiff y rhandir ei redeg. Diolch i egni a chyfeillgarwch y gwirfoddolwyr

Mwy o wybodaeth

Dyledwr Abertawe

Dyddiad: 19/06/2017 11:00 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Castell-nedd Port Talbot

Hanes gwraig yn oes Victoria yng ngharchar dyledwyr Castell Abertawe yn yr 1850au.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Byw yn yr Afon. Erioed wedi meddwl beth sy’n byw yn ein hafon leol?

Dyddiad: 23/06/2017 09:45 - 12:00
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Caerffili

Ymunwch â ni am gyflwyniad am sut i fonitro a blasu’r creaduriaid hyn sy’n byw yng ngwely’r afon a ‘u rhan yn iechyd cyffredinol ein dyfrffyrdd. P’un ai ydych yn bysgotwr brwd, diddordeb yn eich amgylchedd lleol

Mwy o wybodaeth

Rhowch Gynnig Arni! Sesiynau Blas ar U3A yn Llyfrgell Neyland

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 16:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Benfro

Rhowch Gynnig Arni! Sesiynau Blas ar U3A yn Llyfrgell Neyland Bridge heb ofn – Dydd Mawrth 20 Mehefin (10-12) Scrabble – Dydd Mawrth 20 Mehefin (2.30-4.30) Mae angen archebu lle I archebu lle neu mwy o

Mwy o wybodaeth

Rhoi Cynnig Arni! Sesiwn Blas ar U3A yn Llyfrgell Aberdaugleddau

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 23/06/2017 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Benfro

Rhowch Gynnig Arni! Sesiynau Blas ar U3A yn Llyfrgell Aberdaugleddau Gwyddbwyll – Dydd Mercher 21 Mehefin (10-11) Datrys croeseiriau cryptig – Dydd Mercher 21 Mehefin (11-1) Gwerthfawrogi celf – Dydd Iau 22 Mehefin (2-4) Maj Jong

Mwy o wybodaeth

Rhowch Gynnig Arni! Sesiynau Blas ar U3A yn Llyfrgell Hwlffordd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 21/06/2017 17:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Sir Benfro

Rhowch Gynnig Arni! Sesiynau Blas ar U3A yn Llyfrgell Hwlffordd Pensaernïaeth a Dylunio ‘Arddull Glasgow: Charles Rennie McIntosh’. Sgwrs gan Joe Reilly – Dydd Llun 19 Mehefin (2-5) Ffrangeg – Dydd Mawrth 20 Mehefin (10-11.30) Cribej

Mwy o wybodaeth

Blodau tyllau botwm ar gyfer pob achlysur

Dyddiad: 21/06/2017 10:30 - 12:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Caerffili

Ydych chi’n mynychu priodas neu ddigwyddiad arbennig eleni? Dysgwch sut i greu eich twll botwm eich hun i bersonoli eich gwisg. Digwyddiad am ddim, addas ar gyfer oedolion o bob oedran.

Mwy o wybodaeth

Arwerthiant Elusennol Celf a Chrefft

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Amrywiaeth o waith celf sy’n cael ei arwerthu at gyfer elusen. Dewch i wneud bid neu ddod i edrych at rai o’r cynnyrch rhyfeddol.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Saesneg

Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Saesneg

Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Saesneg

Dyddiad: 21/06/2017 10:30 - 12:30
Math: Saesneg a Mathemateg
Sir: Caerffili

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Hanes Teulu

Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Torfaen

Hoffech chi ddechrau ymchwilio eich coeden deulu ond dim yn siwr ble i ddechrau? Dewch draw i’n sesiwn Blasu Hanes Teulu a gallwn helpu. Mynediad am ddim i Ancestrylibrary.com, cyngor arbenigol a channoedd o gofnodion lleol nad ydynt

Mwy o wybodaeth

Cyfrifiadureg Sylfaenol

Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Sesiwn blasu – dysgu sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac E-bost.

Mwy o wybodaeth

Lansio Drysau Agored

Dyddiad: 23/06/2017 13:00 - 15:00
Math: Gwirfoddoli
Sir: Sir Ddinbych

Lansio Drysau Agored. Datblygwyd Clwb Gwaith allan o brosiect Cynhwysiant Egniol diweddar a gafodd ei redeg gan gyn-gyfranogwyr Wayne a Lavinia i helpu’r rhai oedd yn cymryd rhan wrth chwilio am waith. Dros gyfnod fe wnaethom sylweddoli

Mwy o wybodaeth

Gwasanaeth Gwych i Gwsmeriaid

Dyddiad: 20/06/2017 09:00 - 04:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Anelir at staff rheng-flaen, goruchwylwyr a rheolwyr. Arwydd o’r amserau (cyfathrebu’r brand) – mae’r elfen yma’n annog y sawl sy’n cymryd rhan i feddwl am sut maent yn cyfathrebu gyda chwsmeriaid, gan ddefnyddio safbwynt ychydig yn anarferol. Mae’n

Mwy o wybodaeth

Dysgu Gydol Oes a Chynhwysiant Digidol

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Balenau Gwent

Hyrwyddo dysgu gydol oes a chynhwysiant digidol yn y gymuned. Mae’r ymyriad hwn yn cynnwys cyrsiau dysgu gydag achrediad hyd at lefel 3. Anelwyd at rai 16+ oed sydd heb unrhyw gymwysterau neu gymwysterau lefel isel

Mwy o wybodaeth

Noson Agored ESOL yng Ngholeg Penybont 21 Mehefin 4.00 – 7.00

Dyddiad: 21/06/2017 16:00 - 19:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfle i gwrdd â thîm ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), gweld ein hystafelloedd dosbarth ac edrych ar y deunyddiau ry’n ni’n eu defnyddio yn y dosbarth. Gallwch hefyd gymryd prawf iaith Saesneg bach a darganfod

Mwy o wybodaeth

Nod 8D Bydeang a Hyfforddiant Datrys Problemau

Dyddiad: 09/06/2017 09:30 - 04:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Proses a Dogfennau 8D Bydeang TOPS – Datrys Problem gyda Chyfeiriad Tîm Diffinio problem Adnabod achos gwraidd Gwneud penderfyniadau Gweithredu cywirol parhaol Achos ac effaith / Fishbone 5 Pam Pareto Archwilio 8D Rheoli Rhanddeiliaid Rheoli Risg

Mwy o wybodaeth

IOSH Rheoli’n Ddiogel

Dyddiad: 08/06/2017 09:30 - 29/06/2017 04:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Rhondda Cynon Taf

Anelwyd at Reolwyr a Goruchwylwyr Cynyddu cynhrychiant – colli llai o oriau oherwydd salwch a damweiniau Gwella trefniadaeth – diwylliant eang o ymwybyddiaeth diogelwch a gwerthfawrogiad o fesurau diogelwch Staff yn cymryd rhan weithgar i wella’r gweithle

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 21/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich rhoi at y trywydd cywir i ddechrau defnyddio cyfrifiadur yn hyderus i wneud tasgau bob dydd: – Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur – Aros yn ddiogel ar-lein – Cyflwyno

Mwy o wybodaeth

Cwrs Blasu Llythrennedd Digidol

Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 17:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Bydd y cwrs hwn yn eich rhoi at y trywydd cywir i ddechrau defnyddio cyfrifiadur yn hyderus i wneud tasgau bob dydd: – Defnyddio ffôn clyfar, dyfais llechen, cyfrifiadur personol, gliniadur – Aros yn ddiogel ar-lein – Cyflwyno

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Sbaen

Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Abertawe

Digwyddiad at agor i bawb i roi profiad o iaith, bwyd a dawns Sbaen. Bydd cyfle i ymchwilio cyfleoedd dysgu pellach yn ystod y dydd.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Sbaen

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 21/06/2017 14:00
Math: Iechyd, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Hamdden
Sir: Sir Gaerfyrddin

Digwyddiad at agor i bawb i roi profiad o iaith, bwyd a dawns Sbaen. Bydd cyfle i ymchwilio cyfleoedd dysgu pellach yn ystod y dydd.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Dyddiad: 20/06/2017 13:00 - 14:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Rhondda Cynon Taf

Bydd Hyb Cymunedol Maerdy yn cynnal sesiwn galw heibioi digidol lle gallwch gael cefnogaeth gyda mynd at-lein,, anfon e-bost, siopa at-lein, cyfryngau cymdeithasol a mwy. Mae croeso i holl aelodau’r gymuned, bydd ein staff yma i gefnogi a

Mwy o wybodaeth

Dyddiau Gwener Digidol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 13:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Caerffili

Ddim yn deal eich ffôn clyfar? Eich dyfais llechen yn eich drysu? Dewch I gwrdd â’n tîm cygeillgar o wirfoddolwyr Dydd Gwener Digidol a all ddatrys eich holl broblemau cyfrifiadurol. Dewch â’ch dyfais eich hun neu

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant ar Lifftiau Bath a Hoistau Symudol

Dyddiad: 08/06/2017 09:30 - 03:30
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Anelir y digwyddiad at bob archwiliwr prawf a thechnegwyr gwasanaeth. Hyfforddiant mewnol.

Mwy o wybodaeth

Chwarae’n Rhad!

Dyddiad: 23/06/2017 15:00 - 17:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Caerffili

Bydd gweithwyr chwarae cymwysedig yn cyflwyno sesiwn chwarae fyw gyda phlant a theuluoedd yn defnydd offer rhad neu ddim cost. Gall rhieni, gofalwyr a rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa sydd â ffocws at plant ymuno i

Mwy o wybodaeth

Cael eich Ffeithiau’n Gywir

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 11:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Defnyddiwch ein hadnoddau i gael y marciau gorau! Dysgwch sut i ddefnyddio Brittanica at-lein ac Access to Research am ddim yn y llyfrgell.

Mwy o wybodaeth

Gwyl Dysgu 2017 – Defnyddio iPad

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 23/06/2017 12:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Balenau Gwent

Mae Addysg yn y Gymuned yn cynnig sesiynau blasu am ddim at Defnyddio iPad yn eich llyfrgell/Canolfan Dysgu Gweithredol leol rhwng 10am – 12 canol-dydd ar: Dydd Llun 19/6/17 Llyfrgell Tredegar Dydd Mawrth 20/6/17 Llyfrgell Cwm

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Iechyd a Llesiant

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Balenau Gwent

Iechyd a Llesiant/Wythnos Addysg Oedolion Sesiynau blasu am ddim yn: Cydganu gyda Goldies; Dosbarth dawns Ann Brankley; Defnyddio iPad; Cymorth Cyntaf; Yoga ac ymlacio; Cynnal a chadw Cyfrifiadur. Holwch eich Canolfan Dysgu Gweithredol leol pa gyrsiau

Mwy o wybodaeth

KPC Ieuenctid a Chymuned

Dyddiad: 31/05/2017 13:00
Math: Gwaith a Gyrfa
Sir: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnig sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau, megis: Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian, yswiriant, cofrestru gyda’ch meddyg teulu. Chwilio am y rhyngrwyd – sut

Mwy o wybodaeth

Clwb Coffi Cymraeg

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Powys

Clwb Coffi Cymraeg NEWYDD, Yn dechrau yn Y Trallwng – Caffi Yr Hen Orsaf – Edinburgh Woollen Mill Cafe Dydd Llun, Mehefin 19eg – 10:00yb – 11:30yb Cyfle i Siaradwyr Cymraeg a Dysgwyr ddod ynghyd bob

Mwy o wybodaeth

Y Brifysgol Agored diwrnod agored yn Wrecsam

Dyddiad: 23/06/2017 12:00 - 17:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Wrecsam

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored? Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un

Mwy o wybodaeth

Y Brifysgol Agored diwrnod agored yn Abertawe

Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 17:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Abertawe

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored? Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un

Mwy o wybodaeth

Cloriau Llyfrau Wedi’u Cwiltio

Dyddiad: 05/06/2017 10:00 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i wneud clawr llyfr a dysgu sgil newydd.

Mwy o wybodaeth

Grŵp Darllen Galw Heibio

Dyddiad: 24/06/2017 10:00 - 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Mae grwpiau llyfrau yn llawn pobl sy’n caru darllen a siarad am lyfrau. Dewch i drafod grwpiau darllen, beth sy’n mynd i mewn iddynt a beth allwch ddisgwyl ei gael allan ohonynt.

Mwy o wybodaeth

Crosio i Ddechreuwyr

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i ddysgu sut i grosio, rhyfeddwch eich ffrindiau.

Mwy o wybodaeth

Sesiwn Flasu Cerddoriaeth – Cyflwyniad i’r Gitâr

Dyddiad: 20/06/2017 17:00 - 19:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy
Mwy o wybodaeth

Rhowch gynnig arni: Gwehyddu a Sgwrsio

Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i ddarganfod celf sylfaenol gwehyddu mewn amgylchedd cyfeillgar.

Mwy o wybodaeth

Rhowch gynnig arni: Hanes Teulu a Hanes Lleol

Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Conwy

Cyfle i archwilio adnoddau hanes, rhithwir a ffisegol.

Mwy o wybodaeth

Rhowch gynnig arni: Decoupage

Dyddiad: 23/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyflwyniad i’r grefft o Decoupage

Mwy o wybodaeth

Rhowch gynnig arni: Plannu Gwên

Dyddiad: 23/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Garddwriaeth, Amgylchedd a Natur
Sir: Conwy

Cyfle i greu potiau eginblanhigyn o bapur newydd a phlannu hadau blodau, yna edrych ar arddangosfa o’n llyfrau garddio i’ch ysbrydoli.

Mwy o wybodaeth

Rhowch gynnig arni: O grys-T i Fag

Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Ailgylchu hen ddillad. Peidiwch ag anghofio dod â’ch crys-T!

Mwy o wybodaeth

Creu Eich Nofel Graffig Eich Hun

Dyddiad: 19/06/2017 10:30 - 12:00
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i greu eich campwaith eich hun gan ddefnyddio ap iPad.

Mwy o wybodaeth

Creu Eich Nofel Graffig Eich Hun

Dyddiad: 22/06/2017 13:30 - 14:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i greu eich campwaith eich hun gan ddefnyddio ap iPad.

Mwy o wybodaeth

Y Brifysgol Agored diwrnod agored yn Llandrindod

Dyddiad: 21/06/2017 12:00 - 17:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Powys

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored? Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un

Mwy o wybodaeth

At sylw’r holl Grefftwyr!

Dyddiad: 21/06/2017 14:00 - 15:30
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Beth all y llyfrgell ei wneud i chi…

Mwy o wybodaeth

Y Brifysgol Agored Diwrnod agored yng Nghaerdydd

Dyddiad: 22/06/2017 12:00 - 18:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Caerdydd

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored? Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un

Mwy o wybodaeth

Creu Eich Nofel Graffig Eich Hun

Dyddiad: 24/06/2017 10:00 - 11:30
Math: Celf, Crefft, Diwylliant a Hanes
Sir: Conwy

Cyfle i greu eich campwaith eich hun gan ddefnyddio ap iPad.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod agored yng Nghasnewydd

Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 14:00
Math: Dyddiau Agored
Sir: Casnewydd

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored? Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un

Mwy o wybodaeth

Gwyl y Dysgwyr

Dyddiad: 17/06/2017 10:00 - 16:30
Math: Teulu a Chymuned
Sir: Sir Benfro

Gwyl diwedd tymor i ddysgwyr Cymraeg a dechreuwyr pur. Cyfle i ddathlu’r broses o ddysgu Cymraeg a chyfle i ymarfer a defnyddio’r iaith mewn digwyddiad hwyliog. Bydd cyfle i fynychu gweithdai sy’n amrywio o goginio, gwneud

Mwy o wybodaeth

Llyfrgell yn eich bag

Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 12:00
Math: Ar-lei a Digidol
Sir: Conwy

Sut i lawrlwytho eLyfrau am ddim, llyfrau sain, adnoddau iaith, cylchgronau a chomics – yn barod i fynd ar eich gwyliau a llawer haws i’w pacio hefyd!

Mwy o wybodaeth