Cynllun strategol

Ein gweledigaeth yw cymdeithas lle mae pawb yn cael cyfleoedd i ddysgu a chael cefnogaeth i gyflawni eu huchelgais mewn bywyd, y gymuned a gwaith.

Ein huchelgais yw:

  • Cyfraddau uwch o gyflogaeth a swyddi gwell: mae dysgu a sgiliau yn rhwystr allweddol rhag gwaith i lawer a gall roi bachyn i ymgysylltu.
  • Cynhyrchiant uwch ar gyfer economi cryfach: mae dysgu a sgiliau yn sbardun allweddol mewn cynhyrchiant a busnesau llwyddiannus.
  • Cydraddoldeb a chynhwysiant ar gyfer mwy o gyfiawnder cymdeithasol: gall dysgu a sgiliau helpu pobl i ganfod gwaith, cynnydd yn y gwaith a hybu potensial enillion.
  • A dinasyddion egnïol a chymunedau iach: mae buddion ehangach dysgu a sgiliau yn cefnogi cymunedau mwy egnïol, goddefgar, iechyd a diogel.

Effaith

L&W Impact Report WELSH V4 FINAL(1)

Anelir y gwaith a wnawn yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith at sicrhau newid cadarnhaol i unigolion a chymunedau er mwyn sicrhau mwy o fynediad at ddysgu a sgiliau a gwella cyflogadwyedd a chynnydd gyrfaol.

Mae’r adroddiad effaith hwn yn disgrifio ein hymgyrchu, ein hymchwil, ein prosiectau datblygu a’n cyngor polisi ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf, 2015 – 2016.  Cafodd hyn oll ei gyflawni gyda chymorth gan amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.