Sesiwn lawn

 

Datblygu Hawl i Ddysgu Gydol Oes

Rob Humphreys, Aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Gweledigaeth, Blaenoriaethau a Gweithredu

Kay Martin, Pennaeth, Coleg Caerdydd a’r Fro

Fiona Aldridge, Cyfarwyddwr, Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Sesiynau gweithdy

Cymhellion, Dyheadau a Rhwystrau Addysg Oedolion

Mark Jones, DACE, Prifysgol Abertawe

Beth sy’n gwneud Cork yn Ddinas Dysgu UNESCO?

William McAuliffe, Cork Learning City

Tystiolaeth o Effaith Dysgu fel Teulu

Cath Harcula, Fforwm Cenedlaethol Dysgu fel Teulu (Lloegr); Laura Phillips, Springboard – Cyngor Sir Fynwy; Helen Plant, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Laura Phillips, Springboard – Pembrokeshire Council

Cyfle Cydraddoldeb – Undebau Llafur yn Ehang Mynediad i Sgiliau gweithle

Deri Bevan, TUC Cymru

Datblygu Llais Dysgwyr

Martyn Reed, Addysg Oedolion Cymru

Calvin Lees, Kay Smith, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Llwybrau Dilyniant o Ddysgu Anffurfiol i Ddysgu Ffurfiol

Lynette Thomas, Y Brifysgol Agored yng Nghymru ; Cindy Hunt & Glenda Tinney, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Jane Ellis, First Campus

Creu diwylliant o ddysgu gydol oes: Dinas Dysgu a Gŵyl Ddysgu Abertawe

Judith James, Prifysgol Abertawe; Amy Hawkins & Kay Piper, Cyngor Abertawe