Cyflogadwyedd a Sgiliau: yn ystod ac ar ôl yr argyfwng

25 Tachwedd 2020

10am – 1pm | Ar-lein

 

Mae’r pandemig wedi creu argyfwng swyddi na welwyd ei debyg ac mae’n hybu brys newydd i ddarparu cymorth newydd ar gyflogadwyedd a sgiliau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion. Mae ffocws o’r newydd ar gefnogi pobl i ganfod gwaith, cynnig cyfleoedd ailhyfforddi ac atal cenhedlaeth o bobl ifanc sy’n wynebu diweithdra hirdymor yn eu dyfodol. Yn awr yn fwy nag erioed o’r blaen mae cyflogadwyedd a sgiliau ar ganol y llwyfan mewn trafodaeth ar bolisi cyhoeddus.

Mae ein Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol yn ddigwyddiad allweddol ar gyfer y sector a bydd yn dod â gwneuthurwyr polisi, ymarferwyr a rhanddeiliaid ynghyd i ystyried ymateb Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r argyfwng, beth ddylai’r blaenoriaethau fod a beth ddylai ddigwydd nesaf. 

 

Lle am ddim gallwch gofrestru yma

Mae cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Cysylltwch â Wendy Ellaway-Lock i gael manylion pellach os gwelwch yn dda.