Mae ein Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol ystyroedd ymateb Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r argyfwng, beth ddylai’r blaenoriaethau fod a beth ddylai ddigwydd nesaf.

 

SESIWN LLAWN

Cyflogaeth a sgiliau yn y pandemig – Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Swyddi a sgiliau yng Nghymru.  Ble nesaf? – Stephen Evans, Prif Weithredydd, Sefydliad Dysgu a Gwaith
Pobl, blaenoriaethau a darpariaeth:  dyfodol gwaith – Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
Cymru’n Gweithio:  gwasanaeth cyflogadwyedd Cymru – Emma Benger, Rheolwr Prosiect Cymru’n Gweithio, Gyrfa Cymru

 

GWEITHDAI

I ble mae’r marchnadoedd llafur yng Nghymru yn mynd? -Paul Bivand, Cyfarwyddwr Cyswllt, Ystadegau a Dadansoddiad, Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

FFURFLEN WERTHUSO

Dywedwch wrthym beth yw eich barn – byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r ffurflenni werthuso