Filter the NewyddionPobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli
24th May 2019 by David Hagendyk

Pobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli

Mae’r ‘Mynegai Cyfle Ieuenctid’ yn dangos gwahaniaethau llwm mewn deiliannau addysg a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru. Mae’r addysg a’r cyfleoedd cyflogaeth y gall pobl ifanc yng Nghymru eu disgwyl yn dal i...Read more »

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018
18th October 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 yn...Read more »

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018
16th August 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei gydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol...Read more »

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau
6th July 2018 by Nisha Patel

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau

Trefnwyd a chyflwynwyd y Gynhadledd Hybiau Cymunedol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf yn y Tŷ Coch, Merthyr Tudful mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Adeiladau Cymunedau. Nod y gynadledd oedd: Rhannu cyfraniadau ystod o...Read more »

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg
21st June 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg

Yr wythnos hon, bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru i ddathlu’r Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r wythnos, sef y 27ain Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru, yn cael ei threfnu gan Sefydliad Dysgu...Read more »

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018
2nd March 2018 by Nisha Patel

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018

Mae ymchwil newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith a gafodd ei ryddhau cyn yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, yn awgrymu bod un o bob pump o gyflogwyr prentisiaid yn ansicr o’r rheolau ynghylch cyflogau prentisiaid. Mae canfyddiadau...Read more »

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams
10th January 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor ac ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017. Mae...Read more »

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu
15th December 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er...Read more »

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus
2nd November 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus

Ymateb gan Dysgu a Gwaith Cymru i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig. Ymateb L&W