Filter the NewyddionWythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018
2nd March 2018 by Nisha Patel

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018

Mae ymchwil newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith a gafodd ei ryddhau cyn yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, yn awgrymu bod un o bob pump o gyflogwyr prentisiaid yn ansicr o’r rheolau ynghylch cyflogau prentisiaid. Mae canfyddiadau...Read more »

10th January 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor ac ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017. Mae...Read more »

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu
15th December 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er...Read more »

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus
2nd November 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus

Ymateb gan Dysgu a Gwaith Cymru i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig. Ymateb L&W

27th June 2017 by Nisha Patel

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru Ar 27 Ebrill 2017 caiff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei lansio’n ffurfiol. Mae’n fudiad addysg oedolion annibynnol a dyma ddarparwr mwyaf addysg oedolion ar...Read more »

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru
17th March 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru

Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru. Mae gan David ddeunaw mlynedd o brofiad o ymgyrchoedd gwleidyddol a datblygu polisi yng Nghymru. Bydd yn ymuno â’r Sefydliad...Read more »

6th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddatganiad Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru ar 31 Ionawr 2017

Mae Datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad teithio tuag at ymagwedd fwy cydlynol at addysg ôl-orfodol a chydnabyddiaeth a groesewir i’r angen am fynediad i addysg a hyfforddiant hyblyg gydol oes. Ein huchelgais ar...Read more »

27th January 2017 by Wendy Ellaway-Lock

“Mae Addysg Oedolion yn Newid Bywydau” – L&W yn croesawu hwb Addysg Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd o 13% yn nyraniad cyllid ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, dywedodd Kay Smith, Pennaeth Ymchwil Datblygu a Pholisi y Sefydliad Dysgu a Gwaith:...Read more »

21st November 2016 by

Dysgu er Iechyd

Gyda phwysau difrifol yn wynebu ein gwasanaeth iechyd ledled Cymru, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio i edrych sut y gallwn weithio’n well gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n...Read more »