Filter the BlogYmateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru
18th July 2018 by Nisha Patel

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru

Wrth i’r ymgynghoriad technegol ar y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ddod i ben mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn dadlau fod angen mwy o ffocws ar bwysigrwydd dysgu gydol oes a...Read more »

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach gyda Rose Probert
15th June 2018 by Nisha Patel

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach gyda Rose Probert

Er trafferthion gyda hunanhyder a gofalu am aelodau teulu, mae Rosemary Probert yn profi y gall addysg drechu rhwystrau personol Mae llawer o gamsyniadau am addysg ac un ohonynt yw mai dim ond un cynnig a...Read more »

Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru
9th March 2018 by Nisha Patel

Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru

Er mwyn herio a chefnogi Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu, cynllun gan Lywodraeth Cymru, fe lansiodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru gyfres o gyfarfodydd bwrdd crwn i roi goleuni ar feysydd polisi nad ydynt bob amser yn...Read more »

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”
6th February 2018 by Nisha Patel

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”

Cynhaliodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru ddigwyddiad Bwrdd Crwn Troseddwyr ar 31 Ionawr yn Abertawe, fel rhan o’n cyfres bwrdd crwn Uchelgeisiol a Dysgu i Bawb. Mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, yn dilyn lan gyda’r darn...Read more »

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol
5th December 2017 by Nisha Patel

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol

Yr wythnos hon bydd Dysgu a Gwaith Cymru yn cynnal y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol. Mae’n deg dweud fod yr amseriad yn dda. Byddwn yn clywed gan Remploy am ddechrau Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru...Read more »

Beth mae’r strategaeth cyflogadwyedd newydd yn ei olygu i fusnesau bach?
17th November 2017 by Nisha Patel

Beth mae’r strategaeth cyflogadwyedd newydd yn ei olygu i fusnesau bach?

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau yn Abertawe
2nd November 2017 by Nisha Patel

‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau yn Abertawe

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru
14th July 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei pholisi newydd ar addysg oedolion. A siarad yn fras, mae’n gam yn y cyfeiriad cywir ac yn gydnabyddiaeth fod gan dysgu oedolion a’r gymuned ran bwysig i’w chwarae mewn...Read more »

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth
20th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth

Mae cyhoeddi’r adroddiad diweddaraf hwn gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (PPIW) yn gyfle gwerthfawr i adlewyrchu ar y newid enfawr y bu’r sector yng Nghymru drwyddo mewn blynyddoedd diweddar a hefyd i ystyried rôl a diben...Read more »

19th June 2015 by Wendy Ellaway-Lock

Agor addysg

Mae agoredrwydd ym mhobman mewn addysg y dyddiau hyn: tua diwedd  2011 cofrestrodd mwy na 160,000 o ddysgwyr ar gyfer cwrs mewn Deallusrwydd Artiffisial; yn 2012 yn y Deyrnas Unedig dilynodd y Llywodraeth gyrff cenedlaethol eraill...Read more »