Filter the BlogGwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16
9th July 2020 by Wendy Ellaway-Lock

Gwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16

Fel pob rhan o’r system addysg, bu argyfwng Covid-19 yn her nas gwelwyd ei thebyg ar gyfer y sector addysg oedolion. Mae pob rhan o’r sector wedi wynebu heriau unigryw: p’un ai’r tebygrwydd o ostyngiad sylweddol...Read more »

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!
20th January 2020 by Nisha Patel

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!

Thomas Ferriday   Yn 2019 enillais Wobr Ysbrydoli! am fy llwyddiant yn dysgu a fy nghamau i gyrraedd lle’r wyf heddiw. Roedd gennyf orffennol anodd ac wedi gadael yr ysgol heb unrhyw TGAU yn ogystal â...Read more »

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach
27th September 2019 by Nisha Patel

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach

Er trafferthion gyda hunanhyder a gofalu am aelodau teulu, mae Rosemary Probert yn profi y gall addysg drechu rhwystrau personol Mae llawer o gamsyniadau am addysg ac un ohonynt yw mai dim ond un cynnig a...Read more »

Ymlaen, nid yn ôl
27th September 2019 by David Hagendyk

Ymlaen, nid yn ôl

Daeth mwy na 120 o ymarferwyr, dysgwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi ynghyd yng nghynhadledd addysg oedolion flynyddol Dysgu a Gwaith Cymru eleni i helpu rhoi ychydig o gig ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu hawl i...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

‘Cosb cod post’ – Yr hyn a ddywed y Mynegai Cyfle Ieuenctid wrthym am anghydraddoldeb o ran cyfle
24th May 2019 by David Hagendyk

‘Cosb cod post’ – Yr hyn a ddywed y Mynegai Cyfle Ieuenctid wrthym am anghydraddoldeb o ran cyfle

Nôl yn 1997 roeddwn yn ymgyrchu am bleidlais Ie yn y refferendwm i sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gnocio drysau ac annog pobl i bleidleisio mewn cymunedau ar draws maes glo de Cymru. Ddwy flynedd yn...Read more »

Y dadansoddiad diweddaraf ar Fenywod mewn Prentisiaethau: Cefnogi menywod i waith a sicrhau amrywiaeth yn y gweithle
21st February 2019 by David Hagendyk

Y dadansoddiad diweddaraf ar Fenywod mewn Prentisiaethau: Cefnogi menywod i waith a sicrhau amrywiaeth yn y gweithle

Eisoes yn 2019 fe welwyd cyhoeddi dau adroddiad pwysig: yr adroddiad rhagorol Cyflwr y Genedl gan Chwarae Teg ac adroddiad ar gyfeiriad polisi prentisiaeth yn y dyfodol  gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Er mwyn dod â’r...Read more »

Sylw i John Spencer: enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn
1st February 2019 by Nisha Patel

Sylw i John Spencer: enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn

Enillodd John Spence y Wobr Newid a Chynnydd Bywyd a hefyd brif wobr Addysg Oedolion y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion ar 6 Mehefin yng Nghaerdydd. Mae John yn parhau i sicrhau cynnydd ac ysbrydoli...Read more »

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru
18th July 2018 by Nisha Patel

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru

Wrth i’r ymgynghoriad technegol ar y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ddod i ben mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn dadlau fod angen mwy o ffocws ar bwysigrwydd dysgu gydol oes a...Read more »