Filter the Blog5th December 2017 by Nisha Patel

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol

Yr wythnos hon bydd Dysgu a Gwaith Cymru yn cynnal y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol. Mae’n deg dweud fod yr amseriad yn dda. Byddwn yn clywed gan Remploy am ddechrau Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru...Read more »

17th November 2017 by Nisha Patel

Beth mae’r strategaeth cyflogadwyedd newydd yn ei olygu i fusnesau bach?

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

2nd November 2017 by Nisha Patel

‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau yn Abertawe

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru
14th July 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei pholisi newydd ar addysg oedolion. A siarad yn fras, mae’n gam yn y cyfeiriad cywir ac yn gydnabyddiaeth fod gan dysgu oedolion a’r gymuned ran bwysig i’w chwarae mewn...Read more »

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth
20th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth

Mae cyhoeddi’r adroddiad diweddaraf hwn gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (PPIW) yn gyfle gwerthfawr i adlewyrchu ar y newid enfawr y bu’r sector yng Nghymru drwyddo mewn blynyddoedd diweddar a hefyd i ystyried rôl a diben...Read more »

19th June 2015 by Wendy Ellaway-Lock

Agor addysg

Mae agoredrwydd ym mhobman mewn addysg y dyddiau hyn: tua diwedd  2011 cofrestrodd mwy na 160,000 o ddysgwyr ar gyfer cwrs mewn Deallusrwydd Artiffisial; yn 2012 yn y Deyrnas Unedig dilynodd y Llywodraeth gyrff cenedlaethol eraill...Read more »

17th June 2015 by

Amser mynd i’r afael â’r her digidol…

Mae’n amhosibl i lawer ohonom ddychmygu diwrnod heb y rhyngrwyd, ffôn clyfar neu gyfrifiadur o ryw fath. Clywn yn aml fod technoleg yn newid pethau. Er hyn, nid yw 18 y cant o’r oedolion yng Nghymru...Read more »

13th June 2015 by

Beth am addysg oedolion?

Mewn sefyllfa o doriadau mewn cyllidebau, ailstrwythuro, ac mewn rhai achosion gau cyrsiau a chanolfannau, efallai y credech mai ychydig sydd i’w ddathlu ar gyfer y rhai ohonom sy’n angerddol am ddysgu gydol oes. Fodd bynnag,...Read more »

27th February 2015 by

AMSEROEDD PERYGLUS: dysgu eu rheoli

AMSEROEDD PERYGLUS: dysgu eu rheoli Darlith Goffa Raymond Williams, Caerdydd, Chwefror 2015   Mae’r ddarlith hon yn fath o goffadwriaeth ddwbl. Yn ffurfiol mae’n coffau Raymond Williams, ac fe ddof ato yn fuan. Rwyf hefyd, ar...Read more »

27th February 2015 by

Ni ddylai addysg wahaniaethu

Wrth i gyllidebau dynhau mae addysg oedolion, oedd unwaith yn cynnig y ffordd orau ymlaen i oedolion oedd heb fanteisio ar addysg draddodiadol, yn dod yn ffurf o addysg sy’n mynd ar chwâl ac yn cael...Read more »