Wendy Ellaway-Lock

Internal Services Manager

Wendy is the Internal Services Manager at Learning and Work Wales and joined then NIACE Cymru in 1994. Wendy works to the Director for Wales and supports the Heads of Learning and Work Cymru. This includes project logistics planning and budget management, as well as being responsible for office systems, accommodation strategies, buildings and maintenance and health and safety regulations.

Wendy is responsible for the co-ordination and distribution of papers for the Wales Strategy Group and plays a key role in the co-ordination and evaluation of all external events including conferences and training programmes.Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018
16th August 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei gydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol...Read more »

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg
21st June 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg

Yr wythnos hon, bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru i ddathlu’r Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r wythnos, sef y 27ain Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru, yn cael ei threfnu gan Sefydliad Dysgu...Read more »

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu
15th December 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Pawb yn Uchelgeisiol ac yn Dysgu

‘Ein nod yw creu angerdd ym mhawb i ddysgu trwy gydol eu bywydau, gan eu hysbrydoli gyda’r uchelgais o fod y gorau y gallant fod.  Mae angen pobl greadigol, fedrus a hyblyg ar Gymru ffyniannus, er...Read more »

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus
2nd November 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus

Ymateb gan Dysgu a Gwaith Cymru i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig. Ymateb L&W

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru
14th July 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Polisi ar Addysg Oedolion Llywodraeth Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei pholisi newydd ar addysg oedolion. A siarad yn fras, mae’n gam yn y cyfeiriad cywir ac yn gydnabyddiaeth fod gan dysgu oedolion a’r gymuned ran bwysig i’w chwarae mewn...Read more »

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru
17th March 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru

Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru. Mae gan David ddeunaw mlynedd o brofiad o ymgyrchoedd gwleidyddol a datblygu polisi yng Nghymru. Bydd yn ymuno â’r Sefydliad...Read more »

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth
20th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Addysg Bellach wrth galon gweledigaeth newydd ar gyfer addysg, sgiliau a chyflogaeth

Mae cyhoeddi’r adroddiad diweddaraf hwn gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (PPIW) yn gyfle gwerthfawr i adlewyrchu ar y newid enfawr y bu’r sector yng Nghymru drwyddo mewn blynyddoedd diweddar a hefyd i ystyried rôl a diben...Read more »

6th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddatganiad Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru ar 31 Ionawr 2017

Mae Datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad teithio tuag at ymagwedd fwy cydlynol at addysg ôl-orfodol a chydnabyddiaeth a groesewir i’r angen am fynediad i addysg a hyfforddiant hyblyg gydol oes. Ein huchelgais ar...Read more »

27th January 2017 by Wendy Ellaway-Lock

“Mae Addysg Oedolion yn Newid Bywydau” – L&W yn croesawu hwb Addysg Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd o 13% yn nyraniad cyllid ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, dywedodd Kay Smith, Pennaeth Ymchwil Datblygu a Pholisi y Sefydliad Dysgu a Gwaith:...Read more »