David Hagendyk

Director for Wales

David was appointed Director for Wales of Learning and Work Institute in March 2017 and is responsible for leading the work of the organisation in Wales and for promoting to government and service providers the value of adult learning and the need for investment and policies to raise productivity, improve progression from low pay and reduce inequality. He has worked in leadership, campaigning and policy development roles in Wales for the last eighteen years. Prior to joining Learning and Work Cymru he worked for nearly seven years as the General Secretary of Welsh Labour. Prior to this he worked as the Political Liaison Officer for the University and College Union Cymru, as the Head of Policy for Welsh Labour, and as a researcher for Huw Lewis AM and Lynne Neagle AM.Cymru yn wynebu argyfwng diweithdra gyda un ym mhob pump o swyddi mewn ‘sectorau cau i lawr’
24th April 2020 by David Hagendyk

Cymru yn wynebu argyfwng diweithdra gyda un ym mhob pump o swyddi mewn ‘sectorau cau i lawr’

Mae dadansoddiad newydd yn dangos fod Cymru yn wynebu argyfwng swyddi yn dilyn y pandemig gyda rhagolygon y bydd diweithdra yn fwy na’r lefel a welwyd yn y dirwasgiad diwethaf, gydag effaith neilltuol o ddifrifol ar...Read more »

Ymlaen, nid yn ôl
27th September 2019 by David Hagendyk

Ymlaen, nid yn ôl

Daeth mwy na 120 o ymarferwyr, dysgwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi ynghyd yng nghynhadledd addysg oedolion flynyddol Dysgu a Gwaith Cymru eleni i helpu rhoi ychydig o gig ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu hawl i...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

‘Cosb cod post’ – Yr hyn a ddywed y Mynegai Cyfle Ieuenctid wrthym am anghydraddoldeb o ran cyfle
24th May 2019 by David Hagendyk

‘Cosb cod post’ – Yr hyn a ddywed y Mynegai Cyfle Ieuenctid wrthym am anghydraddoldeb o ran cyfle

Nôl yn 1997 roeddwn yn ymgyrchu am bleidlais Ie yn y refferendwm i sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gnocio drysau ac annog pobl i bleidleisio mewn cymunedau ar draws maes glo de Cymru. Ddwy flynedd yn...Read more »

Pobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli
24th May 2019 by David Hagendyk

Pobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli

Mae’r ‘Mynegai Cyfle Ieuenctid’ yn dangos gwahaniaethau llwm mewn deiliannau addysg a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru. Mae’r addysg a’r cyfleoedd cyflogaeth y gall pobl ifanc yng Nghymru eu disgwyl yn dal i...Read more »

Y dadansoddiad diweddaraf ar Fenywod mewn Prentisiaethau: Cefnogi menywod i waith a sicrhau amrywiaeth yn y gweithle
21st February 2019 by David Hagendyk

Y dadansoddiad diweddaraf ar Fenywod mewn Prentisiaethau: Cefnogi menywod i waith a sicrhau amrywiaeth yn y gweithle

Eisoes yn 2019 fe welwyd cyhoeddi dau adroddiad pwysig: yr adroddiad rhagorol Cyflwr y Genedl gan Chwarae Teg ac adroddiad ar gyfeiriad polisi prentisiaeth yn y dyfodol  gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Er mwyn dod â’r...Read more »