Nisha Patel

Campaigns, Marketing and Communications Support

Nisha Patel is the Campaigns, Marketing and Communications Assistant at Learning and Work Institute and was employed through the Jobs Growth Wales Scheme in September 2014. Her role involves the planning and delivery of campaigns such as the Inspire! Awards, Adult Learners’ Week and Skills for Work Week. She also assists the the team at events, conferences and meetings and delivers various aspects of communications, such as social media platforms. She enjoys being a part of the team and is thrilled to be involved.

Nisha has completed an Apprenticeship in Business Administration with the view to further benefit her role within the team to further expand her knowledge, skills and career prospects. She also graduated with BSC Criminology and Sociology and has had experience in areas such as events, administration, communications, social media/website maintenance and radio work support through prior role at Diverse Cymru. Nisha also volunteered for 2 years at Victim Support providing practical and emotional support to Victims of Anti Social Behaviour and Hate Crime.

Outside of work Nisha enjoys dance, cooking/baking, films, blogging, outdoor activities and photography.Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo
19th August 2020 by Nisha Patel

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo Bu cynnydd yn y niferoedd sy’n dysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clo, gyda miloedd mwy o oedolion yn dilyn cyrsiau gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’i darparwyr cwrs. Roedd...Read more »

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Mehefin 2020
17th June 2020 by Nisha Patel

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Mehefin 2020

Mae’r papur gwybodaeth hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ystadegau marchnad lafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)  ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd fore 16 Mehefin 2020. Mae’r data yn cynnwys y nifer yn hawlio budd-daliadau hyd at...Read more »

7th February 2020 by Nisha Patel

Wales Impact Report – Cym

Suzanne McCabe
31st January 2020 by Nisha Patel

Suzanne McCabe

Mae Suzanne McCabe yn datblygu ac yn cyflwyno hyfforddiant a chefnogaeth pwrpasol ar gyfer oedolion awtistig ledled De Cymru ac mae ei hangerdd, ymroddiad a gweledigaeth yn gwneud gwahaniaeth i lawer o fywydau. Gan gynllunio hyfforddiant...Read more »

Rameh O’Sullivan
31st January 2020 by Nisha Patel

Rameh O’Sullivan

Mae Rameh O’Sullivan yn addysgu yn y gymuned ar draws Caerdydd. Yn wreiddiol yn athrawes Technoleg Gwybodaeth, camodd i mewn i gyflwyno’r paratoadau ar gyfer y System Profi Saesneg Ryngwladol (IELTS) a dros y pum mlynedd...Read more »

Philippa Gibson
31st January 2020 by Nisha Patel

Philippa Gibson

Dysgodd Philippa Gibson Gymraeg fel oedolyn a dros y 30 mlynedd diwethaf mae wedi datblygu ei sgiliau i ddod yn diwtor Cymraeg dalentog, gan ddatblygu’r rhaglen ddysgu yn lleol a’i hyrwyddo o fewn y gymuned o...Read more »

Mary Murray
31st January 2020 by Nisha Patel

Mary Murray

Mae Mary Murray yn diwtor Sgiliau Hanfodol a TGAU Rhifedd gydag enw da am ragoriaeth. Mae ei dosbarthiadau bob amser yn llawn ac mae dysgwyr yn gofyn am gael mynychu ei sesiynau oherwydd iddynt glywed amdanynt...Read more »

Laura Wheeler
31st January 2020 by Nisha Patel

Laura Wheeler

Mae Laura Wheeler yn diwtor ar Learning 4 Life, rhaglen addysg cyn-alwedigaethol sy’n cefnogi pobl ifanc na all gael mynediad i hyfforddiant prif ffrwd neu gyflogaeth oherwydd camddefnydd sylweddau, ymddygiad troseddu, digartrefedd neu broblemau iechyd meddwl....Read more »

Daniel Dyboski-Bryant
31st January 2020 by Nisha Patel

Daniel Dyboski-Bryant

Caiff Daniel ei ddisgrifio fel tiwtor ysbrydoledig sydd bob amser yn edrych am ffyrdd newydd ac arloesol i ymgysylltu a chefnogi carfan amrywiol o ddysgwyr. Fel athro ESOL, dywedodd “Rwy’n ystyried fy hun yn ffodus iawn...Read more »