Nisha Patel

Campaigns, Marketing and Communications Support

Nisha Patel is the Campaigns, Marketing and Communications Assistant at Learning and Work Institute and was employed through the Jobs Growth Wales Scheme in September 2014. Her role involves the planning and delivery of campaigns such as the Inspire! Awards, Adult Learners’ Week and Skills for Work Week. She also assists the the team at events, conferences and meetings and delivers various aspects of communications, such as social media platforms. She enjoys being a part of the team and is thrilled to be involved.

Nisha has completed an Apprenticeship in Business Administration with the view to further benefit her role within the team to further expand her knowledge, skills and career prospects. She also graduated with BSC Criminology and Sociology and has had experience in areas such as events, administration, communications, social media/website maintenance and radio work support through prior role at Diverse Cymru. Nisha also volunteered for 2 years at Victim Support providing practical and emotional support to Victims of Anti Social Behaviour and Hate Crime.

Outside of work Nisha enjoys dance, cooking/baking, films, blogging, outdoor activities and photography.Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru
9th March 2018 by Nisha Patel

Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru

Er mwyn herio a chefnogi Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu, cynllun gan Lywodraeth Cymru, fe lansiodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru gyfres o gyfarfodydd bwrdd crwn i roi goleuni ar feysydd polisi nad ydynt bob amser yn...Read more »

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018
2nd March 2018 by Nisha Patel

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018

Mae ymchwil newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith a gafodd ei ryddhau cyn yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, yn awgrymu bod un o bob pump o gyflogwyr prentisiaid yn ansicr o’r rheolau ynghylch cyflogau prentisiaid. Mae canfyddiadau...Read more »

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”
6th February 2018 by Nisha Patel

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”

Cynhaliodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru ddigwyddiad Bwrdd Crwn Troseddwyr ar 31 Ionawr yn Abertawe, fel rhan o’n cyfres bwrdd crwn Uchelgeisiol a Dysgu i Bawb. Mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, yn dilyn lan gyda’r darn...Read more »

10th January 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor ac ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017. Mae...Read more »

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol
5th December 2017 by Nisha Patel

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol

Yr wythnos hon bydd Dysgu a Gwaith Cymru yn cynnal y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol. Mae’n deg dweud fod yr amseriad yn dda. Byddwn yn clywed gan Remploy am ddechrau Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru...Read more »

Beth mae’r strategaeth cyflogadwyedd newydd yn ei olygu i fusnesau bach?
17th November 2017 by Nisha Patel

Beth mae’r strategaeth cyflogadwyedd newydd yn ei olygu i fusnesau bach?

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau yn Abertawe
2nd November 2017 by Nisha Patel

‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau yn Abertawe

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru ar 6 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn ddigwyddiad hanfodol i’r sector a fydd unwaith eto’n trafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu gwneuthurwyr...Read more »

27th June 2017 by Nisha Patel

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru Ar 27 Ebrill 2017 caiff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei lansio’n ffurfiol. Mae’n fudiad addysg oedolion annibynnol a dyma ddarparwr mwyaf addysg oedolion ar...Read more »