Gan weithio gyda

Gweithiwn ag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid i gefnogi’r sector dysgu a sgiliau wrth ddarparu mwy a gwell cyfleoedd ar gyfer pob oedolyn, a hybu’r achos dros addysg oedolion ymhlith gwneuthurwyr polisi.