Diolch i chi am ychwanegu eich digwyddiad at ein calendr. Bydd ein tîm yn awr yn adolygu’r digwyddiad. Cliciwch yma i lanlwytho digwyddiad arall

Peidiwch anghofio lanlwytho a llenwi ein ffurflenni gwerthuso a’u dychwelyd atom erbyn dydd Llun 17 Gorffennaf 2017.

Os nad ydym wedi rhoi cyllid i’ch digwyddiad, defnyddiwch y ffurflenni islaw os gwelwch yn dda:

Ffurflenni gwerthuso: I’w llenwi gan drefnwyr y digwyddiad.
Ffurflenni adborth: I’w llenwi gan ddysgwyr y digwyddiad.

Os cafodd eich digwyddiad ei gyllido gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith drwy’r Gronfa Gŵyl Arloesedd, defnyddiwch y ffurflenni Adborth a Gwerthuso a anfonwyd atoch drwy e-bost os gwelwch yn dda.

Gallwch hefyd gefnogi ein hymgyrch ar-lein! Dywedwch wrthym am eich digwyddiadau ar Twitter a Facebook drwy ein tagio yn eich lluniau, negeseuon, fideos! Cofiwch ddefnyddio hashnod #carudysgu #lovetolearn a dolen @LearnWork Cymru wrth bostio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich digwyddiadau cysylltwch â:
[email protected]