Dysgu Dysgu Cymunedol i Oedolion yn Lockdown

Mae Cyrsiau’r Fro wedi bod yn brysur gyda’u brwsys paent. Aeth y Tiwtor Celf Christine Lloyd i mewn i’r categorïau “Our Wonderful NHS” a “Life after Lockdown” ar gyfer ‘Art Challenge Wales’. Mae’r paentiadau hyn yn mynd i gael eu gweithredu trwy jumblebee.co.uk i godi arian i’r GIG. Roedd gan y Myfyriwr Celf Ian Paterson syniad am ddisgwyliad pobl yn gwisgo masgiau wyneb pan allan felly cafodd ei ysbrydoli i greu’r ddelwedd o Florence Nightingale yn gwisgo mwgwd llawfeddygol gyda’r pennawd: “Ewch gyda’r Flo” gyda’r syniad y gallai hwn fod yn boster ar gyfer y gymuned leol.