Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Awst 2020

Mae’r papur gwybodaeth hwn yn gosod y dadansoddiad o ystadegau marchnad lafur yr ONS ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd fore 11 Awst 2020. Mae’r data yn cynnwys nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau hyd at fis Gorffennaf 2020, a’r ffigurau cyflogaeth ar gyfer y cyfnod mis Ebrill i fis Mehefin 2020.

Dywedodd David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru:

“Er mai cymharol ychydig o newid fu ar yr wyneb, mae’n glir gyda’r cynllun ffyrlo yn dechrau dirwyn i ben a gyda chyfres o gyhoeddiadau am ddileu swyddi eisoes wedi eu gwneud, mae Cymru yn wynebu argyfwng swyddi na welwyd ei debyg ers dechrau datganoli yn 1999.

“Mae’r ffigurau diweddaraf ar swyddi yn cadarnhau fod y cyfrif hawlwyr wedi mwy na dyblu ers dechrau’r argyfwng, gyda dros 60,000 yn fwy o bobl bellach nawr ar y gyflogres yn ddi-waith. Mae’r ffigur hwnnw yn debygol o gynyddu’n sylweddol unwaith na all busnesau gael mynediad i gymorth drwy’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws.

“Mae’r dyddiad hefyd yn cadarnhau bod yr ardaloedd hynny a aeth i’r argyfwng gyda’r lefelau uchaf o ddiweithdra ymysg y rhai a gafodd eu taro galetaf ers iddo ddechrau.”

 

Darllenwch y  ympapur gwybodaeth llawn yma.