Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Mehefin 2020

Mae’r papur gwybodaeth hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ystadegau marchnad lafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)  ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd fore 16 Mehefin 2020. Mae’r data yn cynnwys y nifer yn hawlio budd-daliadau hyd at fis Mai 2020 a’r ffigurau cyflogaeth ar gyfer y cyfnod Chwefror – Ebrill 2020.

Dywedodd David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru:

“Mae Cymru’n wynebu her swyddi na welwyd ei thebyg gyda’r ffigurau diweddaraf yn awgrymu’r cynnydd mwyaf erioed mewn diweithdra. Mewn dim ond dau fis, mae nifer yr hawlwyr wedi bron ddyblu i dros 118,000 ac mae’n sefyll ar y lefel uchaf ers mis Awst 1994.

“Y darlun sy’n dechrau dod i’r amlwg yw mai’r ardaloedd hynny a aeth i mewn i’r argyfwng gyda’r lefelau uchaf o ddiweithdra sydd wedi profi rhai o’r cynnydd mwyaf dros y ddau fis diwethaf. Heb gynyddu gweithredu a buddsoddiad, gallai’r argyfwng ddyfnhau anghydraddoldeb presennol ymhellach.

“Gydag ail don o ddiweithdra yn debygol yn yr hydref wrth i’r cynlluniau ffyrlo ddod i ben, bydd Cymru angen pecyn cymorth cynhwysfawr o swyddi a chynnydd mawr a sydyn yn lefel y buddsoddiad mewn sgiliau ac ailhyfforddi.”

Darllenwch y papur gwybodaeth llawn yma.