Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei gydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Agored Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cynhaliwyd y seremoni ddydd Mercher 6 Mehefin yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd a’r cyflwynydd eto eleni oedd Sian Lloyd o’r BBC. I lansio dechrau’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru, bu’r gwobrau yn dathlu llwyddiannau pobl, prosiectau a mudiadau cymunedol; derbyniodd ein 11 enillydd ysbrydoledig, oll gyda gwahanol gefndiroedd a straeon, Wobr Ysbrydoli!

Roedd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i groesawu Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyflwyno gwobrau am y tro cyntaf, cwrdd ag enillwyr gwobrau a chyflwyno tlws Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn i John Spence, hefyd yn ennill categori Newid Bywyd a Chynnydd.

Dywedodd “Mae enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! a’u straeon yn dangos yn union faint o newid y gall dysgu ei wneud – beth bynnag ein hoed neu amgylchiadau.

“Mae llawer o’r enillwyr wedi wynebu heriau anhygoel ar y ffordd. Ni fu’n rhwydd a dylai pob un fod yn falch tu hwnt o’i llwyddiannau.

“Byddwn yn annog unrhyw un a gaiff eu calonogi gan eu straeon i ganfod yr help sydd ar gael i’r rhai sy’n dymuno gwella eu bywydau drwy addysg oedolion”.

Mynychwyd y gwobrau hefyd gan yr Aelodau Cynulliad Simon Thomas, John Griffiths ac Ann Jones.

Yn y seremoni wobrwyo rhoddodd Marcella Collins, Rheolwr Gyfarwyddwr Hotcourses Group, gyflwyniad cynnes ar y bartneriaeth rhwng y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Hotcourses.

Mae Hotcourses yn gweithio gydag addysgwyr ar draws y byd i ddarparu dulliau a chyrsiau unigryw ar-lein ar gyfer myfyrwyr, yn cynnwys oedolion. Mae Hotcourses yn hyrwyddo calendr digwyddiadau Wythnos Addysg Oedolion am y tro cyntaf yng Nghymru eleni.