Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau

Trefnwyd a chyflwynwyd y Gynhadledd Hybiau Cymunedol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf yn y Tŷ Coch, Merthyr Tudful mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Adeiladau Cymunedau.

Nod y gynadledd oedd:

  • Rhannu cyfraniadau ystod o hybiau cymunedol at adeiladu cymunedau lleol iach
  • Trafod yr heriau sy’n wynebu hybiau wrth dyfu a ffynnu
  • Dynodi rôl hybiau i gyfoethogi cymunedau’r Cymoedd a chyflawni nodau Tasglu’r Cymoedd

Cafwyd cyfraniadau gan amrywiaeth o siaradwyr yn cynnwys Canolfan Bromley by Bow, Tower Hamlets a sefydliadau cymunedol o’r Cymoedd.

Dyma lun o’r digwyddiad:

 

Bydd adroddiad dilynol llawn ar ein gwefan maes o law.