Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor ac ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017.

Mae Michael Sheen yn actor ac ymgyrchydd o Gymru a wnaeth rai o’r ymyriadau mwyaf craff a threiddgar mewn trafodaethau gwleidyddol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r ddarlith yn ymchwilio themâu diwylliant a hunaniaeth Gymreig, eu gorffennol a’u presennol ac yn edrych eto ar y cwestiwn a ofynnodd Williams unwaith – pwy sy’n siarad dros Gymru?

Os gwnaethoch golli’r Ddarlith gallwch ei gweld ar ein tudalen YouTube drwy glicio yma neu gallwch ddilyn y ddarlith wrth iddi ddigwydd ar ein Tudalen Twitter neu drwy chwilio’r hashnod #DarlithRW2017 #RWLecture2017

Os hoffech gopi o Ddarlith Raymond Williams, a ysgrifennwyd ac a gyflwynwyd gan Michael Sheen  cliciwch yma.

Dalier sylw: Bydd fersiwn Cymraeg.