Arweinydd newydd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru

Bydd yr ymgyrchydd profiadol David Hagendyk yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru.

Mae gan David ddeunaw mlynedd o brofiad o ymgyrchoedd gwleidyddol a datblygu polisi yng Nghymru. Bydd yn ymuno â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith ar ôl gweithio am y chwe blynedd ddiwethaf fel Ysgrifennydd Cyffredinol Llafur Cymru.

Cyn y swydd honno bu’n gweithio fel Swyddog Cyswllt Gwleidyddol i Undeb Prifysgol a Choleg Cymru a Phennaeth Polisi Llafur Cymru.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd David Hagendyk:

“Rwy’n falch iawn i ymuno â thîm y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar amser pwysig i Gymru. Mae’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu fod mwy o angen nag erioed i ni wneud achos grymus a chadarn am y buddsoddiad parhaus mewn dysgu gydol oes a sgiliau.”

Ychwanegodd Stephen Evans, Prif Weithredwr y Sefydliad Dysgu a Gwaith:

“Rydym wrth ein bodd i groesawu David at ein tîm. Mae ganddo’r profiad a’r egni i helpu mynd i’r afael â materion cyflogaeth a sgiliau unigryw Cymru a gwneud yn siŵr fod dysgu gydol oes yn uchel ar ar yr agenda.

“Bydd David yn cychwyn ar garlam i wneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle i wireddu eu huchelgais a’u potensial mewn dysgu, gwaith a meysydd eraill.”