“Mae Addysg Oedolion yn Newid Bywydau” – L&W yn croesawu hwb Addysg Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd o 13% yn nyraniad cyllid ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned.

Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, dywedodd Kay Smith, Pennaeth Ymchwil Datblygu a Pholisi y Sefydliad Dysgu a Gwaith:

“Yn dilyn blynyddoedd o gwtogi cyson, rydym yn falch fod y llywodraeth newydd wedi cynyddu’r cyllid ar gyfer addysg oedolion.

Mae addysg oedolion yn newid bywydau. Rydym wedi ymgyrchu dros i addysg oedolion gael blaenoriaeth am flynyddoedd lawer oherwydd bod lefelau isel o sgiliau yn rhwystr allweddol i waith a chynnydd yn y gwaith.

Mae hyn yn bwysicach nag erioed er mwyn i Gymru gystadlu mewn byd newydd yn dilyn pleidlais Brexit – mae angen i’n gweithlu ymbaratoi.

Nid dim ond ar gyfer cyflogaeth mae addysg oedolion yn bwysig. Mae cael mynediad i gyfleoedd lleol ar gyfer dysgu yn adeiladu cydnerthedd a hyder, ac i’r rhai sydd angen cefnogaeth, i ddatblygu gwell sgiliau llythrennedd, rhifedd neu ddigidol.

Gyda’r hanner miliwn ychwanegol o bunnau sy’n cael eu buddsoddi mewn Dysgu Oedolion yn Gymuned eleni, galwn ar y llywodraeth i barhau i fuddsoddi dros y blynyddoedd i ddod.”