Dysgu a Gwaith i Ymadawyr Gofal yng Nghmru a Lloegr

I nodi dechrau Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn lansio ffyrdd newydd i wella’r cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal.

 

Y darlun yng Nghymru

 

Ar hyn o bryd, mae gan blant sy’n derbyn gofal gyfradd cyrhaeddiad o 46% ar Gyfnod Allweddol 3 – o gymharu gyda chyfartaledd pob plentyn sy’n 81%. Nid yw 40% o ymadawyr gofal 19 oed mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

 

Targed Llywodraeth Cymru yw i 75% o ymadawyr gofal fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar eu pen-blwydd yn 19 oed erbyn 2018.

 

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith wedi datblygu ffordd newydd i ddarparwyr dysgu fonitro sut y gweithiant gyda phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal.

 

Yn yr adnodd, mae enghreifftiau o arfer da, cwestiynau myfyriol ac offeryn cynllunio gweithredu i asesu perfformiad cyfredol colegau a darparwyr hyfforddiant.

 

Dywedodd Cerys Furlong, Cyfarwyddwr y Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru:

 

“Bydd ein gwaith cyfredol yng Nghymru, sy’n cefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ymadawyr gofal, yn rhoi cefnogaeth wedi’i dargedu i golegau i wella eu deilliannau ar gyfer ymadawyr gofal a chyflwyno sesiynau hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o anghenion ymadawyr ofal.”

 

Gellir lawrlwytho’r adnodd yma: Pecyn Cymorth Pobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal ac Ymadawyr Gofal