Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Roedd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn hynod falch i’r Athro Syr Michael Marmot gyflwyno Darlith Flynyddol Raymond Williams ym Mhrifysgol Caerdydd ar 9 Chwefror ar y ‘Bwlch Iechyd: Her Byd Anghyfartal’. Roeddem hefyd yn falch i’r Athro Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ymuno â ni ac roedd ei syniadau ef ar ofal darbodus i gleifion yn gydnaws iawn â Darlith eleni.

Dywedodd Mark Drakeford AC:

“Mae gofal iechyd darbodus yn ffordd o ail-lunio’r GIG o amgylch y pethau pwysicaf: parhau i ddarparu gofal i bawb, yn seiliedig ar angen clinigol. Dyma’r egwyddorion y safodd Aneurin Bevan drostynt ac maent yn dal i sefyll er bod yr amserau wedi newid.

“Rydym yn awr angen partneriaeth newydd rhwng clinigwyr a’r bobl y gofalant amdanynt i ddarparu’r gofal iechyd gorau a mwyaf addas yn y ffordd fwyaf diogel ac effeithlon. Gall gwneud pobl yn arbenigwyr yn y gofal a dderbyniant ddod â manteision ymarferol enfawr i’r gwasanaeth iechyd.”

I weld recordiad llawn o’r Ddarlith cliciwch ar y dolennau dilynol os gwelwch yn dda yma.

Cardiff Raymond Williams(2)