Aelodau NIACE yn rhoi’r golau gwyrdd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith

Yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, pleidleisiodd aelodau NIACE i dderbyn newidiadau fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer uno’n llawn gyda’r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol (CESI/Inclusion) ac i ddod y Sefydliad Dysgu a Gwaith o 1 Ionawr 2016.

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ymdrechu i sicrhau cymdeithas deg lle mae dysgu a gwaith yn helpu pobl i wireddu eu huchelgeisiau a’u potensial ar hyd eu bywydau. Gwnaiff hyn drwy ymchwilio’r hyn sy’n gweithio, dylanwadu ar bolisi a gweithredu ffyrdd newydd i wella profiadau pobl o ddysgu a chyflogaeth.

Dywedodd David Hughes, Prif Swyddog Gweithredol: “Cawsom drafodaeth fywiog a chynhyrchiol dros yr haf am ein dyfodol a ddaeth i ben yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Gyda dros 90 mlynedd o hanes, mae NIACE yn ffodus i gael aelodau sy’n angerddol am gynnal ein ffocws hir ar addysg oedolion. Maent hefyd wedi cefnogi’r gwaith gwych a wnawn gyda phobl ifanc a theuluoedd sydd hefyd yn hollbwysig i gyflawni ein gweledigaeth.

“Mae uno gyda CESI/Inclusion yn dod ag ystod o arbenigedd a phrofiad ym meysydd dysgu a datblygu sydd eu hangen i gefnogi pobl i sicrhau gwaith a chynnydd yn eu gyrfaoedd. Bydd yr uno yn hybu ein gallu i gefnogi cymunedau lleol a marchnadoedd llafur mwy cynhwysol.”

Meddai Maggie Galliers, Cadeirydd Bwrdd Cwmni NIACE, “Drwy gydol yr haf fe fuon ni’n gwrando’n ofalus ar ein rhanddeiliaid, aelodau, partneriaid, cyllidwyr a staff – ac mae newidiadau heddiw’n adlewyrchu’r cannoedd o sgyrsiau gawson ni.

“Mae ein haelodau yn ymroddedig i sicrhau y bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith newydd yn dilyn traddodiadau ei sefydliadau rhiant ac fel endid cryfach a mwy pellgyrhaeddol, ganfod hyd yn oed fwy o ffyrdd i wneud i ddysgu a chyfrif a gwella bywydau miliynau o bobl.”

Yr un diwrnod â’r CCB fe wnaeth NIACE hefyd gyhoeddi ‘Lifelong Learning Counts – Impact Report’, sy’n rhoi sylw i brosiectau a’r effaith sylweddol a gyflawnwyd ar draws dysgu fel teulu, ymgysylltu sgiliau lleol, cyflogaeth ieuenctid, hyfforddiaethau, prentisiaethau, dysgu troseddwyr, oedolion ifanc sy’n ofalwyr, polisi Ewropeaidd, ymgyrchu a lobio.”

Dywedodd Dave Simmonds, Prif Weithredwr Inclusion, “Mae Inclusion yn croesawu penderfyniad aelodau NIACE i gefnogi’r uno ac enw newydd ‘Sefydliad Dysgu a Gwaith’. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at 2016 a llunio sefydliad newydd wedi’i seilio’n gadarn ar wella cyfleoedd bywyd i bawb.”

Ychwanegodd David Hughes, “Mae’r gwaith a wnawn yn cael effaith ac mae’r hyn y safwn amdano yn cyfri. Mae’n dangos fod dysgu gydol oes yn cyfri ac y gallwn a’n bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn parhau i fod ar ffocws ar rymuso pobl i wireddu eu huchelgais a’u potensial ar unrhyw oedran, mewn unrhyw osodiad, ar hyd eu bywydau.”