Annog Llywodraeth Cymru i gynnal buddsoddiad pob-oedran mewn sgiliau

Galwodd elusen addysg ar Lywodraeth Cymru i osgoi’r cynsail a osodwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig drwy wneud rhagor o doriadau llym  gyllid addysg oedolion.

Yn Lloegr, canfu ymchwil gan Gymdeithas y Colegau y byddai cwtogi cyllid addysg oedolion 24% yn 2015/16 yn arwain at 190,000 yn llai o leoedd ar gyrsiau ar gael i oedolion, ac mae’r ymchwil yn rhagweld y bydd addysg a hyfforddiant oedolion wedi diflannu’n llwyr yn Lloegr erbyn 2020 os yw’r toriadau i gyllid yn parhau.

Mae cyfleoedd addysg oedolion yng Nghymru eisoes wedi eu gostwng gan doriad o 37.5% i Ddysgu Oedolion yn y Gymuned y llynedd, ynghyd â thoriad yn y flwyddyn i ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau. Dilynwyd hyn eleni yng nghyllideb Llywodraeth Cymru gyda thoriad o 50% mewn cyrsiau rhan-amser mewn Addysg Bellach, gan achosi pryder ledled y sector addysg, gyda disgwyl colli swyddi a dileu rhai cyrsiau.

Dywedodd John Graystone, Cyfarwyddwr Interim NIACE Cymru, y deallai fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud dewisiadau anodd oherwydd cyfyngiadau ar y gyllideb, ond bod buddsoddi mewn addysg oedolion yn allweddol i gynyddu lefelau sgiliau, gweithgaredd economaidd a gwella iechyd y genedl.

Ychwanegodd:

“Mae addysg oedolion yn fuddsoddiad, nid cost, a rhaid i Lywodraeth Cymru beidio â dilyn y cynsail peryglus o Loegr.

“Mae gan Gymru boblogaeth sy’n heneiddio’n gynyddol, gyda phobl yn gweithio’n hwy ac mae angen buddsoddi yn eu hyfforddiant sgiliau ymhell y tu hwnt i gwblhau addysg orfodol.

“Gyda nifer o doriadau eisoes wedi eu gwneud i gyllideb addysg oedolion yn y blydnyddoedd diwethaf mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gamu lan i gynyddu nifer yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn dysgu. Mae cydweithwyr yn Lloegr yn rhybuddio y gallai mwy o doriadau yno arwain at ddiflaniad addysg oedolion erbyn diwedd y ddegawd hon – rhywbeth sy’n achosi braw.

“Nid yn unig mae addysg oedolion yn hybu lefelau sgiliau a chyflogadwyedd, ond mae yna hefyd fanteision i unigolion a chymuned – yn cynnwys gwella iechyd a lles, gostwng cyfraddau troseddu a gwella cydlyniant cymunedol’