Cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 oed

Roedd NIACE Cymru yn hynod falch o groesawu ymweliad heddiw (12 Chwefror) gan Bwyllgor Busnes a Menter Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel rhan o’r ymchwiliad i gyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl hŷn. Yn ystod yr ymweliad  derbyniodd aelodau o’r pwyllgor dystiolaeth gan NIACE Cymru a chynrychiolwyr o Goleg Cymunedol YMCA Cymru, Torfaen a’r Brifysgol Agored. Ystyriodd y sesiwn anffurfiol ac adeiladol y rhwystr rhag hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 oed yng Nghymru a dynodi’r anghenion hyfforddi a’r camau sydd eu hangen i gynnig yr ystod eang o ddarpariaeth sgiliau sydd ar gael. Cafodd pwysigrwydd sgiliau technoleg gwybodaeth a chynyddu hyder hefyd eu dynodi fel sbardunau allweddol. Cafodd enghreifftiau arfer gorau eu rhannu lle bu colegau ac awdurdodau lleol yn cydweithio i greu rhaglenni sy’n cynnig camau i gyflogaeth ar gyfer pobl dros 50.

Darllenwch ymateb ymgynghoriad NIACE Cymru i ‘Gyfleoedd Cyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 isod.

 

Employment_Opportunities_for_Older_People_Response