Sgiliau ar gyfer Ffyniant 2014/15:Gwella Sgiliau Oedolion ar draws Cymru – Pecynnau Nawdd

Mae NIACE Cymru  yn falch iawn i gyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o ‘Sgiliau ar gyfer Ffyniant 2014/15: Gwella Sgiliau Oedolion ar draws Cymru’.

Mae cyfleoedd nawdd eang ac amrywiol ar gael gyda NIACE Cymru, o fewnbwn lefel uchel i gyfraniadau llawer llai, pob un gyda gwahanol fanteision.

Nod y ddogfen hon yw rhoi manylion llawn am y 20 categori nawdd sydd ar ôl ar gyfer 2014/15, gan y gwerthwyd dau eisoes. Os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech drafod ein pecynnau nawdd yn fwy manwl, mae croeso mawr i chi gysylltu â’r tîm Ymgyrchoedd ar 02920 370900 neu e-bost [email protected]