Mae NIACE Cymru yn pryderu am doriadau i brentisiaethau

Gan ymateb i adroddiadau yn y wasg heddiw am £31 miliwn o doriad i raglenni prentisiaeth Llywodraeth Cymru, dywedodd Aaron Hill, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus NIACE Cymru:

“Mae toriadau i’r gyllideb brentisiaethau yn ergyd siomedig arall i oedolion sy’n ddysgwyr, a rhannwn bryderon Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (yr NTFW) y caiff hyn effaith enfawr o ran ansefydlogi’r rhaglen brentisiaethau.

Trwy gydol proses gyllideb Llywodraeth Cymru, rydym wedi egluro’n bendant nad yn awr, pan fo twf economaidd yn mynd law yn llaw â phryderon cyflogwyr am brinder gweithwyr medrus, yw’r amser ar gyfer y toriadau hyn.

Caiff y toriadau mewn cyllido effaith ddifrifol ar bobl dros 25 oed, yr effeithiwyd arnynt eisoes gan doriadau i addysg bellach adysgu oedolion yn y gymuned, ac mae’n debygol y bydd ganddynt lawer iawn llai o ddewisiadau i ennill rhagor o sgiliau os pery’r toriadau hyn.”